Virtuali 3D/VR galerija | Naujasis knygnešys

Virtuali 3D/VR galerija

Sprendimo kūrėjas: Šiaulių „Aušros“ muziejus


Kur galima rasti sprendimą: https://www.ausrosmuziejus.lt/virtualios-galerijos/

Kodėl?

Šiaulių „Aušros“ muziejus pastaraisiais metais daug dėmesio skiria kultūros paveldo skaitmeninio turinio kūrimui ir jo sklaidai. Susidariusi pasaulinė ekstremali situacija ir išaugę lankytojų virtualių paslaugų poreikiai paskatino muziejininkus išplėsti sukurto turinio pasiekiamumą. Pastebėjus vis augantį susidomėjimą muziejaus virtualiu turiniu ir padidėjusį jo vartojimą bei atsižvelgiant į pakitusias sąlygas, „Aušros“ muziejus, pasitelkęs IT specialistus, įvairių sričių menininkus, istorikus, pritaikė muziejaus turinį ir sukūrė inovatyvias virtualių ekspozicijų priemones, prieinamas muziejaus interneto svetainėse ir muziejaus padaliniuose. Sukūręs virtualių 3D/VR galerijų modelius, muziejus įgyvendino vieną iš užsibrėžtų tikslų – suteikti prieigą nuotoliniu būdu kokybiškai susipažinti su muziejaus kuriamu turiniu judėjimo ar kitokią negalią turintiems žmonėms ir tokiu būdu mažinti socialinę neįgaliųjų atskirtį.

Kaip?

Virtuali 3D/VR galerija sudaro galimybę virtualiai apsilankyti parodų salėje ir kūrinius ar kitus eksponatus apžiūrėti kaip 360° panoramą arba naudojant virtualios realybės akinius ir juos patirti tarsi tikroje ekspozicijoje. Virtualiai 3D/VR galerijai yra sukurtos dvi 3D aplinkos, po kurias galima judėti naudojant kompiuterio pelę arba klaviatūrą. Galerijos eksponatai gali būti dviejų tipų: 2D (kabinami ant sienos), 3D (tūriniai objektai). Galerijos administratorius gali įkelti naujus eksponatus, redaguoti jau esamus, parinkti jų vietą ir dydį 3D erdvėje naudojantis turinio valdymo sistema.
Pagrindinėje muziejaus interneto svetainėje www.ausrosmuziejus.lt veikia paroda „Susitikimai: Šiauliečiai menininkai“, leidžianti išsamiai susipažinti su muziejaus rinkiniuose ir asmeniniuose šiauliečių dailininkų archyvuose saugomais jų darbais. Parodos virtualioje 3D/VR galerijoje bus nuolat keičiamos ir atnaujinamos.
Virtuali galerija taip pat gali būti naudojama kūrybinei edukacijai, suteikianti galimybę vartotojui, tarsi tikram kuratoriui, pačiam suformuoti ekspoziciją ir leidžianti išeksponuoti pasirinktus kūrinius norima tvarka.

Kuo išskirtinis?

Šiaulių „Aušros“ muziejus, kurdamas šią virtualią 3D/VR galeriją, užpildo spragą Lietuvos muziejų tarpe, nes analogiškų sprendimų pasiūlos nepavyko rasti nei Lietuvoje, nei užsienyje. Įprasta virtualias parodas publikuoti internete pateikiant eksponato vaizdą ir jo aprašą 2D vaizdo formate, tuo tarpu virtuali 3D/VR galerija sudaro galimybę virtualiai apsilankyti parodų salėje ir kūrinius ar kitus eksponatus, naudojant virtualios realybės akinius, apžiūrėti tarsi tikroje ekspozicijoje ir pajusti parodos erdvę, kompoziciją, kas yra neatsiejama bet kurios parodos suvokimo dalis. Apžiūrint virtualios 3D/VR galerijos parodas per interneto naršyklę, šis sprendimas, neišeinant iš namų, įgalina tikroviškai išgyventi apsilankymo galerijoje patirtį.

Video nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=H4Rcv_CD8t0

1 2 3 4 5   Įvertinimas
*Norėdami balsuoti per Facebook prieigą
*Jūs jau balsavote už šį projektą