Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS) | Naujasis knygnešys

Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS)

39
Lankytojų simpatijos
Autorius: Užsakovas - Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba; Diegėjas UAB „Inntec“
Kategorija: Valdžia ir piliečių įsitraukimas

VTIS leidžia piliečiams elektroniniu būdu teiktu skundus ir pasiteiravimus dėl pažeistų vartotojų teisių bei pasiekti su vartotojų teisėmis susijusią informaciją.
Kur galima rasti sprendimą: https://vtis.lt/portal/#/

Sprendimo technologinis pagrindas: Internetu pasiekiama informacinė sistema

Sprendimo paskirtis

Sistema sukurta projektams pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-14-K "Pažangios elektroninės paslaugos", VTIS paraiškos kodas VP2-3.1-IVPK-14-K-01-002.

Vartotojų teisių informacinė sistema (VTIS), www.vtis.lt suteikia vartotojams ir verslo subjektams galimybę pasinaudoti šiomis elektroninėmis paslaugomis:
• pateikti prašymą (skundą) dėl pažeistų vartotojo teisių;
• pateikti pasiteiravimą visais vartotojų teisių apsaugos klausimais;
• verslo subjektams pateikti paraišką dėl dalyvavimo Vartotojų teisių apsaugos programoje;
• vartotojams pranešti apie įtartiną interneto svetainę.
Prisijungimas prie VTIS vykdomas per el. valdžios vartus naudojant el. parašą arba e-banko prisijungimą. Tik prisijungus ir patvirtinus tapatybę galima pateikti prašymą (skundą) ir verslo subjektų paraišką, tačiau kitos VTIS paslaugos prieinamos ir neprisijungus.
Kai informaciją pateikia registruotas VTIS naudotojas, jis gali stebėti elektroninės paslaugos suteikimo eigą ir gauti institucijų parengtus atsakymus ar sprendimus. Prašymų (skundų) ir pasiteiravimų paslaugos taip pat pasiekiamos parsisiuntus VTIS aplikaciją iPhone, Android ir Windows sistemas naudojantiems mobiliesiems telefonams.
Taip pat VTIS portale talpinama informacija apie dažniausiai užduodamus klausimus vartotojų teisių apsaugos srityje (DUK) ir skelbiami nuasmeninti teismų nutarimai.
Sistema suteikia galimybę prisijungusioms institucijoms paprasčiau keistis informacija ir dokumentais, kaupti ir analizuoti vartotojų teisių apsaugos stebėsenos rodiklius, bendradarbiauti kelioms nepavaldžioms institucijoms ir realybėje teikti „vieno langelio“ principu paremtas elektronines paslaugas.
VTIS valdytojas yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba. VTIS tvarkytojai yra Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba ir Valstybės įmonė Registrų centras.

Sprendimo nauda ir patrauklumas

Sistema patraukli savo naudojimo paprastumu ir teikiamų paslaugų kompleksiškumu: VTIS ne tik leidžia sutaupyti laiko kreipiantis ne įprastais būdais (paštu, tiesiogiai, el. paštu), bet internetu, ir kartu suteikia galimybę vartotojui vienoje platformoje stebėti ginčo nagrinėjimo eigą, susirašinėti su ginčą nagrinėjančia institucija, pateikti reikiamus dokumentus, pasiteirauti rūpimais klausimais bei rasti atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus vartotojų teisių apsaugos srityje. Paprasta ir vartotojui patraukli platforma leidžia užtikrinti greitesnį ir efektyvesnį vartotojų informavimą, konsultavimą ir ginčų nagrinėjimą ir taip didina grįžtamąjį ryšį bei vartotojų susidomėjimą savo teisių gynimu. Vien šiais metais Valstybinėje vartotojų teisių apsaugos tarnyboje per VTIS jau gauta daugiau nei 850 vartotojų prašymų ir pasiteiravimų vartotojų teisių apsaugos klausimais.