Standartizuotos interneto svetainės švietimo įstaigoms | Naujasis knygnešys

Standartizuotos interneto svetainės švietimo įstaigoms

Sprendimo kūrėjas: Svetainesmokykloms.lt


Kur galima rasti sprendimą: https://www.svetainesmokykloms.lt

Kodėl?

EDTECH visas dėmesys nukreiptas į mokymą(si). Didesnę naudą, kaip Valstybė, galėtume gauti, jei šiek tiek fokuso skirtume švietimo vadybai. Kitaip tariant, kurtume produktus skirtus atlaisvinti administracijas ir mokytojus nuo daugybės rutininio darbo - sutaupytą laiką skirti vaikams. Sumažinus rutininių darbų esami mokytojai neperdegtų, o būsimus būtų kur kas lengviau pritraukti. Lietuvos švietimo įstaigose dirba labai skirtingo lygio ir tech aplinkos suvokimo vadovai, taip pat vyrauja skirtinga vadovavimo kultūra. To pasakoje, vadovai neatpažįsta gerų pasiūlymų, o sprendimo priėmime dalyvauja per daug žmonių. Daugiau žmonių - daugiau baimių ir vėl mažiau noro veikti. Yra atvejų, kai iš tikrųjų per daug mėgavimosi sprendimo galia, nenoro priimti inovacijų, keisti status quo - tokie labai numuša entuziazmą.. Neaiškūs kaštų vertinimo kriterijai, produktų vertė nesuvokimas. Jei kažkas siūlo už 600 eurų, tai šis pasiūlymas visada yra geresnis už 1500 eur. Ir visiškai nesvarbu ką už tuos 600 eur gaus, visiškai nesvarbu garantijos, visiškai nesvarbu projekto tęstinumas ir kiti privalumai. 600 yra mažiau už 1500 eur. Švietimo įstaigose neegzistuoja nei CMO, nei CTO - mokyklos neturi resursų gilintis į komunikaciją ar technines naujoves. Pasiūlymus vertina informatikos mokytojas, kuriam viskas gerai, kaip yra. Arba baimė pasirodyti mažiau žinančiam ir t.t. Ir tai tik apie interneto svetainę. Švietimo įstaigos pagal įstatymą turi prievolę turėti ir pagal tam tikrus reikalavimus prižiūrėti interneto svetaines, o ir jų klientų lūkesčiai nestovi vietoje. Įstaigos kuria svetaines pačios, pačios nusistato sau ir kokybės reikalavimus, ko pasakoje galutinis rezultatas yra sunkiai prognozuojamas, nes priklauso nuo žmonių iniciatyvos ar dar blogiau, atskirų vadovų asmenybės. Dėl netobulų įrankių sugaištama daug laiko administruojant turinį. Dėl netobulų žmonių nurodymų ar insitucijų perteklinių reikalavimų atsiranda daug darbo kuriant turinio ir t.t.

Kaip?

KĄ MES SIŪLOME

PROGRESĄ
STABILUMĄ
NUOSEKLUMĄ
TĘSTINUMĄ
SAUGUMĄ
POKYTĮ
GREITĮ
TAUPUMĄ
ŽINOJIMĄ
ĮGYVENDINIMĄ
REZULTĄ

KĄ MES DAROME

KVIEČIAME DISKUTUOTI

STANDARTIZUOJAME ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINES
KURIAME IR VYSTOME PLATFORMĄ
KURIAME LAIKĄ TAUPANČIUS ĮRANKIUS
VYKDOME PREZENTACIJAS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS
SIŪLOME POKYČIUS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ TURINIUI
ATLIEKAME TURINIO STANDARTIZAVIMUI REIKALINGUS TEKSTINIUS PAKEITIMUS
PERKELIAME AKTUALŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ INTERNETO SVETAINIŲ TURINĮ
MOKOME TECHNINIŲ KOMUNIKACINIŲ DALYKŲ

DAROME POKYTĮ
KOKIO POKYČIO SIEKIAME
Savivaldybei, institucijoms -------> Bendruomenei
Kaip išeina -------> Kaip geriausia
Vėliau -------> Dabar
Lėtai -------> Greitai
Nieko mums nereikia -------> Kalbėkimės
Betvarkė -------> TvarkaMūsų sprendimas yra kurti ir vystyti vieną švietimo įstaigoms dedikuotą interneto svetainės modelį, o jo pagrindu kurti savarankiškas interneto svetaines. Liaudiškai tariant mes siūlome patiems neišradinėti dviračio, užsiimti turiniu, o techninį sprendimą palikti profesionalams, kurie tuo gyvena.

Mūsų sprendimas tobulinamas atsižvelgiant į aplinkybes. Pvz. Gavome signalų, kad problema su naujienų kūrimu, sukuriame įrankį, kurio pagalba galima straipsnį paduoti per pažingsninę formą, o administratoriui reikia tik patvirtinti. Pastebėjome, kad įstaigos turi labai daug dokumentų ir juos sudėtinga valdyti, sukūrėme dokumentų organizavimui skirtą įrankį. Pastebėjome, kad sudėtinga išlaikyti turinio kokybę - sukūrėme įrankį leidžianti žymėtis pastebėjimus ar užsistatyti priminimą.

Mūsų sprendimas evoliucinuoja ir dėl įvairių institucijų paraginimų atkreipti dėmesį. Kas saugumą tikrina, kas primena ES direktyvą dėl pritaikomumo, kas tiesiog tikrina atitikimą dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašui.

Per dizainą, turinio architektūrą mes pastumem švietimo įstaigas kokybės linkme.

Susiklosčius tinkamoms aplinkybėms galėtume tapti visos Lietuvos švietimo įstaigų naudojama platforma, o tai reiškia, kad galėtume būti durimis visokioms kitoms inovacijoms.

Techniškai paruošti platformą reikia 55 s. ir keletos minučių adaptuoti spalvas. Toliau darbas yra tik su turiniu ir jo pokyčio organizavimu.

Kuo išskirtinis?

1. Tai yra paruoštas, patikrintas, veikiantis sprendimas.
2. Mes nenumetame sistemos - imkite ir darykite. Organizuojame visą pokyčio procesą:
a) Perkeliame aktualųjį turinį
b) Peržiūrime turinį, sufiksuojame pastebėjimus, trūkumus, parašome pasiūlymus
c) Apmokome mokytojus ne tik turinio valdymo sistema naudotis, bet ir suprasti ką ir dėl ko daro, kaip ir ką galima padaryti greičiau, paparsčiau ir neprisidaryti sau nereikalingo darbo.
3. Nesvarbu, kada sudaryta sutartis, svetainių techninis palaikymas yra visiems. Per laiką visos mokyklos atnaujinamos iki paskutinės versijos ir gauna visas naudas, kurios ateina su ja.
4. Kainuojame max 1500 eur, priklausomai nuo mokyklos dydžio ir taikome labai lanksčią apmokėjimų politiką
6. Turint tikslią mūsų produkto specifikaciją, jį pagamintį kainuotų +-20 000 eur, kiek įvertinti dešimt metų įdirbį - nežinome.
7. Mūsų produktu naudojasi arti 100 švietimo įstaigų, tai matyt yra dėl ko.

1 2 3 4 5   Įvertinimas
*Norėdami balsuoti per Facebook prieigą
*Jūs jau balsavote už šį projektą