Skaitmeninio turinio ženklinimo žinynas ir įrankiai | Naujasis knygnešys

Skaitmeninio turinio ženklinimo žinynas ir įrankiai

155
Lankytojų simpatijos
Sprendimo kūrėjas: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Kategorija: Kultūra ir turizmas


Kur galima rasti sprendimą: http://cc.lnb.lt/

Kodėl?

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka sukūrė elektroninį kūrinių teisių ženklinimo įrankį, skirtą kūrinių, gretutinių teisių objektų ir nesaugomų objektų teisėms identifikuoti ir ženklinti pagal tarptautines „Creative Commons“ licencijas ir kultūros paveldo objektų skaitmeninės platformos „Europeana“ teisių pareikštis. Šis įrankis yra aktualus kūrėjams ir atminties institucijoms, kurie kūrinius, jų nuotraukas, vaizdo ar garso įrašus skelbia internete, kur svarbu nurodyti, kokiomis sąlygomis kiti interneto vartotojai (ne)gali paskelbtą turinį naudoti. Taip skatinama pagarba autorių teisėms ir sąžiningo dalijimosi kultūra. Įrankis lengvina kūrinio dalijimosi ir naudojimo procesus: paženklintas kūrinys internete randamas greičiau, vartotojai žino, ką su juo gali daryti, didinamas kūrinio ir kūrėjo žinomumas.

Sprendimo technologinis pagrindas: Prisitaikančio dizaino interneto svetainė realizuota taikant atvirojo kodo sprendimus

Kaip?

Elektroninis kūrinių teisių ženklinimo įrankis skirtas kūrinių, gretutinių teisių objektų ir nesaugomų objektų teisėms identifikuoti ir ženklinti pagal tarptautines „Creative Commons“ licencijas ir kultūros paveldo objektų skaitmeninės platformos „Europeana“ teisių pareikštis. Greta jo pateikiamas išsamus žinynas, kuriame naudotojui paprastai paaiškinami sudėtingi teisiniai terminai ir subtilybės.
Įrankiu ir žinynu naudotis paranku atminties institucijoms skaitmeninamam (suskaitmenintam) kultūros paveldui žymėti, taip pat mokslo, švietimo įstaigoms, jų atstovams ir auklėtiniams, studijuojantiems kūrybą, kultūros objektus, kuriantiems, atliekantiems kūrinius. Žinyne paaiškinama, kaip nustatyti, ar galima teisėtai skelbti skaitmeninį (suskaitmenintą) kultūros, mokslo, meno objektą internete ir kokie teisiniai ribojimai galioja, kokias teises galima suteikti galutiniam suskaitmeninto objekto naudotojui, kaip paženklinti internete skelbiamą skaitmeninį (suskaitmenintą) kūrinį. Elektroninis įrankis leidžia kūrėjui ar atminties institucijos darbuotojui paprastai, neskaitant ilgiausių ir sudėtingų teisinių aprašų, įvertinti, kokiu licencijos ženklu pažymėti kūrinį.
Naudotis ženklinimo įrankiu paprasta: tereikia atsakyti į užduodamus klausimus, kuriais apibrėžiama, kas yra kūrinio autorius, ar teisine prasme ženklinamas objektas laikomas kūriniu, ką kitiems leidžiama su juo daryti, ar galimas komercinis naudojimas, ar būtina modifikuotą kūrinį skelbti suteikiant tokias pat teises ir pan. Interneto svetainėje pateiktame žinyne išsamiai aprašomi visi „Creative Commons“ ir „Europeanos“ teisių pareikščių ženklai, leidžiama parsisiųsti grafinius ženklus, kuriuos galima pridėti prie internete skelbiamo kūrinio.

Kuo išskirtinis?

Sukurtas įrankis leidžia kūrėjams bei kultūros paveldo kolekcijų saugotojams paprastai ir greitai paženklinti skaitmeninius ir suskaitmenintus objektus nurodant jų naudojimo teisių licencijas ir pareikštis. Tai prisideda prie atvirosios kultūros judėjimo, skatina dalijimosi kultūrą, teisėtą pakartotinį kultūros paveldo objektų naudojimą kūryboje, užtikrina didesnę ir sąžiningą kūrinių sklaidą, padeda išsaugoti, pristatyti ir perduoti kultūros paveldą.
Rengiant įrankį atlikus tyrimą paaiškėjo, kad tik trečdalis apklaustų Lietuvos atminties institucijų ženklina internete skelbiamą skaitmeninį kultūros paveldą ir dauguma renkasi skelbti tik tuos kūrinius, kurių autorių teisės nebegalioja, t. y. naudoja tik vieną ženklinimo būdų. Sukurtas įrankis padės atminties institucijų darbuotojams paprasčiau identifikuoti kūrinio teises ir paskatins paženklintais kūriniais internete dalytis plačiau. Tai didins kultūros paveldo sklaidą.
Įrankis sukurtas remiantis patogumo naudotis principais, veikia vedlio principu, yra vienodai gerai pasiekiamas kompiuteriu ir mobiliaisiais įrenginiais naudojantis interneto naršykle.