Sign on Tab | Naujasis knygnešys

Sign on Tab

Autorius: UAB Informacinių Technologijų Organizacija
Kategorija: Aplinka ir žalioji energija

Sprendimas skirtas skaitmenizuoti sutartis jų pasirašymo vietoje naudojant Android įrenginius bei leidžiantis integruoti su esamomis dokumentų administravimo ir/ar archyvavimo sistemomis
Kur galima rasti sprendimą: http://www.ito.lt/signontab

Sprendimo technologinis pagrindas: Android aplikacija

Sprendimo paskirtis

Sprendimas skirtas skaitmenizuoti sutartis jų
pasirašymo vietoje naudojant Android įrenginius bei
leidžiantis integruoti su esamomis dokumentų
administravimo ir/ar archyvavimo sistemomis. Sign on Tab sprendžia dokumentų archyvavimo, logistikos, spausdinimo kaštų problemas. Palengvina sutarčių paiešką, pagreitina dokumentų pasirašymo procesą klientų aptarnavimo vietose.

Sprendimo nauda ir patrauklumas

Sprendimo teikiama nauda:
Pagreitėjęs aptarnavimo laikas – nebereikia spausdinti
antros sutarties kopijos
Popieriaus ir spausdinimo kaštų taupymas. 85%
sutarčių tapo elektroninėmis
Logistikos kaštai – nebereikia gabenti sutarčių į
archyvą
Nebėra pasimetusių/neįskaitomų dokumentų kopijų
Patenkintas aptarnaujantis personalas – nebereikia
vizuoti sutarčių, jų siuntinėti, inventorizuoti
Patenkinti klientai – gauna kopiją savitarnoje/el.paštu