Reflectus | Naujasis knygnešys

Reflectus

Sprendimo kūrėjas: UAB Refleksija


Kur galima rasti sprendimą: http://www.reflectus.lt/

Kodėl?

Reflectus sistema yra skirta palengvinti, supaprastinti bei automatizuoti reflektavimo ir grįžtamojo ryšio procesus, kurie leidžia mokytojams greičiau (pa)matyti ir suprasti kiekvieną moksleivį bei pamatuoti jo pažangą, o moksleiviui įsivertinti savo mokymosi patirtis.

Kaip?

Reflectus sistemą sudaro dvi dalys:
- Internetinė platforma, kuri yra skirta reflektavimo proceso koordinavimui. Prisijungę prie savo paskyros internetinėje Reflectus platformoje, Jūs galite kurti refleksijos klausimynus, sudaryti refleksijų siuntimo tvarkaraščius bei analizuoti surinktus moksleivių refleksijų duomenis laike;
- Mobilioji programėlė, kuri yra skirta Jūsų refleksijos grupių nariams (moksleiviams). Naudodamiesi mobiliąja programėle, moksleiviai gaus ir pildys Jūsų sudarytus refleksijos klausimynus, analizuos asmeninius duomenis bei stebės savo progresą laike.

Kuo išskirtinis?

Refleksija yra privaloma pamokos dalis, tačiau dauguma mokytojų ją "žaidžia", ne visada randa laiko kokybiškai reflektuoti. Mes suprantame, kad sisteminga refleksija yra tiesiausias kelias į bendrųjų kompetencijų ugdymą, į kritiškai mąstančios, gebančios priimti atsakomybę už savo mokymąsi asmenybės ugdymą.
Kasdienė refleksija ir kaupiami duomenys leidžia ne tik mokytojui pamatyti kiekvieną vaiką čia ir dabar, taip pat stebėti savo ugdymo procesą, atrasti savo pedagoginį braižą, tiksliau individualizuoti ir diferencijuoti pamokos užduotis. Mokiniui leidžia įsivertinti bei stebėti savo pažangą, ugdyti gebėjimus bei kompetencijas. Taip pat sistema pasitarnauja formuojamajam ugdymui kai mokytojas remdamasis duomenimis, o ne tik savo įžvalgomis, teikia grįžtamąjį ryšį moksleiviui apie jo pasiekimus.
Reflectus sistemos didžiausia nauda kai visa bendruomenė įsitraukia į reflektavimo procesą, remiasi reflektyviojo ugdymo(si) praktikomis, tuo pat metu galėdami užkirsti kelią ir kitoms problemoms, pvz. patyčioms, asmeninėms mokinių problemoms.

Video nuoroda: https://www.youtube.com/watch?v=IHzD29eQDj8

1 2 3 4 5   Įvertinimas
*Norėdami balsuoti per Facebook prieigą
*Jūs jau balsavote už šį projektą