"Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas" | Naujasis knygnešys

"Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas"

40
Lankytojų simpatijos
Sprendimo kūrėjas: Kauno apskrities viešoji biblioteka
Kategorija: Kultūra ir turizmas


Kur galima rasti sprendimą: https://kaunobaznycios.kvb.lt/

Kodėl?

INTERAKTYVI PAŽINTIS su Kauno miesto bažnyčių istorija, kuri leidžia IŠGIRSTI devynis pasakojimus apie tai, kas buvo ar galėjo būti, PAŽIŪRĖTI trumpus filmukus apie kiekvieną šventovę, PASITIKRINTI savo žinias ir TAPTI išmaniuoju istorijos, architektūros ir meno žinovu!

Sprendimo technologinis pagrindas: Interneto platforma

Kaip?

Neatsiliekant nuo šiuolaikinės visuomenės poreikių ir pasitelkiant inovatyvius kūrybinius bei šiuolaikinėmis technologijomis pagrįstus sprendimus, Kauno apskrities viešoji biblioteka (KAVB ) siekė atskleisti Kauno miesto bažnyčių savastį ir jų svarbą miesto tapatumui. Projektas „Kauno bažnyčios: miesto tapatumo kodas“ – tai galimybė dar kartą įdėmiau pažvelgti į savojo miesto „veidą“. Šį kartą (at)pažinimo kodu tapo svarbiausios miesto bažnyčios. Jų bokštų smailės, tamsraudoniai fasadai ar akį traukiantys architektūriniai sprendimai tokie artimi mūsų akiai, kad be jų tiesiog neįsivaizduojame Kauno miestovaizdžio. O juk kiekviena bažnyčia tai savotiškas metraštis, įamžinęs gyvąją miesto istoriją. Besikeičiančios epochos ar politinės santvarkos palikdavo šventovėse savųjų pėdsakų, deja, ne tik didingų, bet ir skaudžių... Nepaisant to, bažnyčios kėlė žmogaus žvilgsnį į dangų, teikė vilties ir tikėjimo išbandymų metais, buvo glaudžiai susijusios ne tik su miesto, bet ir visos šalies likimu. Žiūrovas gali pamėginti atkoduoti tas likimo įspaustas žymes bažnyčios, o drauge ir miesto istorijoje. Šie devyni pasakojimai, papasakoti įvairių iškilių ir nelabai žinomų asmenybių lūpomis iliustruoti dokumentais, nuotraukomis, archyviniais vaizdo įrašais, menininkų kurtomis iliustracijomis bei animacijomis. Interaktyviame terminale, žiūrovai taip pat galės pasitikrinti savo žinias apie pristatomas bažnyčias ir interaktyvioje viktorinoje.
Svarbiausių Kauno bažnyčių istorijas pasakoja:
Kunigas JUOZAS TUMAS-VAIŽGANTAS apie  Vytauto Didžiojo bažnyčią
Vyskupas MOTIEJUS VALANČIUS apie Arkikatedrą baziliką
Upeivis JONAS GILIAUSKAS apie Šv. Jurgio bažnyčią
 Fundatorius ANDRIEJUS SKORULSKIS apie  Šv. Mikalojaus bažnyčią
 Vienuolis JERONIMAS KRASAUSKIS apie Pažaislio bažnyčią
 Kunigas ANDRIUS RIMAS apie Šv. Gertrūdos bažnyčią
Repuojantis JAUNIMAS apie Jėzuitų bažnyčią
Kunigas ADOLFAS SABALIAUSKAS apie Į gulos bažnyčią
Prezidentienė SOFIJA SMETONIENĖ apie Kristaus Prisikėlimo baziliką
Devynios bažnyčios – devyni pasakojimai apie tai, kas buvo ar galėjo būti...

Kuo išskirtinis?

Sprendimas skleidžia informaciją apie miesto kultūros ir paveldo vertybes, panaudojant inovatyvius skaitmeninius sprendimus. Jis yra nuolat prieinamas miesto istorija besidomintiems gyventojams, o taip pat ir turistams. Šio sprendimo šiuolaikiškas sprendimas pasitarnavo ir miesto istorijos garsinimui per LRT (2019 metais projekto ištraukos visus metus buvo demonstruojamos LRT ir LRT PLIUS kanalais). Žiūrovas pasiklausęs istorijų gali susidaryti savo pažintinius maršrutus.