"Inovacijų žiedai" - iSATβ – turizmo SVV įmonės žiedinės ekonomikos savivertės įrankis. | Naujasis knygnešys

"Inovacijų žiedai" - iSATβ – turizmo SVV įmonės žiedinės ekonomikos savivertės įrankis.

21
Lankytojų simpatijos
Autorius: VšĮ Strateginės savivaldos institutas
Kategorija: Aplinka ir žalioji energija

Inovacijos vis labiau lemia augimą ir verslo įmonių sėkmę. Europos Sąjungos žiedinio ūkio strategija orientuoja verslą į darbo produktyvumo ir pelningumo didinimą, gerinant išteklių panaudojimą žaliųjų, darniųjų bei išmaniųjų naujovių pagrindu. Besiplečiančiame turizmo sektoriuje sukasi milžiniški medžiagų ir energijos kiekiai, kurių efektyvesnis panaudojamas gali ir turi sumažinti neigiamą verslo poveikį aplinkai ir tuo pat metu padidinti turizmo paslaugas teikiančių smulkaus ir vidutinio verslo (SVV) įmonių sėkmę. Įgyvendinant Pietų Baltijos programos projektą CIRTOINNO sukūrėme virtualų savivertės įrankį, kuris gali būti naudingas turizmo paslaugas teikiančioms įmonėms įsivertinti savo žiedinio ūkio ir pelningumo didinimo potencialą. Įrankį sudaro dvi dalys. Trumpojo testo pagalba galite labai greitai įsivertinti SVV įmonės žiedinės ekonomikos lygį ir augimo pobūdį. Antrasis - Inovacijų testas padės kur kas smulkiau įsivertinti verslo galimybes žengti žiedinio ūkio link ir susipažinti su tam reikalingomis naujovėmis. Teikiame konkursui β-versiją įrankio, kurį jau išbandėme ir gavome teigiamą vartotojų įvertinimą.
Kur galima rasti sprendimą: http://www.virtualika.lt/iSAT/

Sprendimo technologinis pagrindas: Microsoft ASP.NET, Microsoft Visual Studio. Duomenų bazė - Microsoft SQL Server.

Sprendimo paskirtis

Įgyvendinant Pietų Baltijos programos projektą „CIRTOINNO – žiedinės ekonomikos žaliojo ir mėlynojo turizmo SVV įmonių naujovių skatinimo įrankiai“, Danijos, Lenkijos, Lietuvos ir Švedijos partnerių bendradarbiavimo rezultate buvo sukurtas turizmo SVV įmonių žiedinės ekonomikos savivertės įrankis „Inovacijų žiedai“ (iSAT).

Šis virtualus įrankis skirtas padėti verslininkams peržvelgti jų įprastą verslo praktiką, palyginti su žiedinės ekonomikos privalumais ir nustatyti sritis, kuriose nauji/pagerinti sprendimai turėtų būti išvystyti ir pritaikyti.

Jame sudarytos galimybės įsivertinti žiedinės ekonomikos pasiekimo lygį kokybinėje augimo skalėje: fizikinis, ekonominis, žaliasis, darnusis ir išmanusis. Šioje skalėje žaliasis augimas atitinka literatūroje sutinkamą "Žiedinės ekonomikos 1.00", darnusis - "Žiedinės ekonomikos 2.00" kokybes. Kiekvienoje sekančiame augimo pakopoje aprėpiama vis daugiau savireguliacijos ciklų. O išmanusis augimas įgalina priartėti prie išbaigto žiedinės ekonomikos supratimo ir gali būti pavadintas "Žiedinės ekonomikos 3.00" kokybe (Paulauskas S. Circular economy 3:00: tourism service case/ Management - Journal of Management. Lithuania business university of applied sciences, ISSN 1648-7974. Klaipeda, Lithuania. 2018, № 1(32).).

Naujadaros lygiui nustatyti turizmo ciklo veiklų nuoseklumu SVV įmonė gali būti įvertinta vartojamų verslo modelių ir techninių sprendimų adekvatumo žiedinės ekonomikos kokybei požiūriu. Įrankis sudaro galimybes nustatyti esamus biuro, rankų darbo, energijos ir medžiagų taupymo rezervus.

Vartotojai gali sužinoti pažangiausius verslo ir technikos sprendimus, kurių pritaikymas padėtų mažinti verslo sąnaudas ir didinti pelningumą bei tuo prisidėti prie ES žiedinės ekonomikos strategijoje numatytų medžiagų ir energijos išteklių tausojimo.

„Inovacijų žiedai“ skirti daugkartiniam naudojimui. Siekiant nustatyti pažangą, gauti savivertės rezultatai gali būti palyginti su vertinimais praeityje. Visada naudinga palyginti savo žiedinės ekonomikos parametrus su kitų turizmo įmonių pasiekimais savo šalyje ir Pietų Baltijos regione.

Savivertė yra projekto CIRTOINNO visuminio žiedinės ekonomikos tobulėjimo proceso dalis. Nustačius savo būklę ir siekiant ją tobulinti patartina kreiptis į projekto vystomas mokymo programų ir konsultacijų sritis, kur laukia išsami informacija apie žiedinės ekonomikos teoriją ir praktiką bei profesionalų patarimai labai konkrečiais verslo tobulinimo klausimais.

Sprendimo nauda ir patrauklumas

iSAT nauda yra daugialypė. Pirmiausiai jo pagrindu prieinamai ir patogiai pateikta sudėtinga ir sunkiai suprantama verslui ES "Žiedinės ekonomikos" strategija bei konkretūs 54 inovacijų sprendimai turizmo sektoriui, kurių įgyvendinimas įgalina daug kartų pagerinti verslo pelningumą ir sumažinti sąnaudas. iSAT - tai konstruktyvus pažangos kūrimo įrankis turizmo srityje.

Įrankio išbandyme dalyvavusių 17 turizmo įmonių atstovai teigiamai įvertino įrankio naudingumą jų verslo plėtrai. Visdėlto, įrankis labiau skirtas verslininkams, kurie suinteresuoti mažinti verslo sąnaudas ir didinti jo pelningumą diegiant žiedinės ekonomikos sprendimus. Kai kurie samdomi turizmo įmonių darbuotojai nebuvo sužavėti siūlomomsi naijovėmis, kurios veda į logišką ne vien medžiagų ir energijos sąnaudų, bet ir nenašaus rankų darbo mažinimą turizmo sektoriuje diegiant išmaniuosius sprendimus.

Įrankis vertingas ir tuo, kad jo žemėlapyje yra nuolat kaupiama ir apibendrinama informacija apie įvairių šalių turizmo įmonių pažangą bendrai ir pagal turizmo paslaugų ciklo etapus. Tai įgalina kryptingai tobulinti turizmo paslaugų rinkodaros sprendimus ir tobulėti siekiant pralenkti konkurentus.

Įrankis gražiai apipavidalintas ir patogus naudoti. Dėmesį patraukia 54 turizmo sektoriaus naujovės, kurių vien žinojimas yra didelė vertybė siekiantiems tobulėti ir diegti naujoves asmenims.