"Centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas" | Naujasis knygnešys

"Centralizuotų viešųjų pirkimų valdymo sistemos kūrimas ir diegimas"

10
Lankytojų simpatijos
Autorius: VšĮ Centrinė perkančioji organizacija (CPO LT)
Kategorija: Valdžia ir piliečių įsitraukimas

2015 rugpjūčio mėnesį pradėjo veikti elektroninis įrankis CPO IS ( VšĮ Centrinės perkančiosios organizacijos Informacinė sistema), skirta viešojo sektoriaus ir savivaldos institucijų perkančiosioms organizacijoms vykdyti centralizuotus viešuosius pirkimus
Kur galima rasti sprendimą: https://katalogas.cpo.lt/

Sprendimo technologinis pagrindas: Microsoft ASP.NETMVC5, Microsoft SQL Server technologijos

Sprendimo paskirtis

CPO IS (katalogas) sukurta naudojant inovatyvias technologijas (Microsoft ASP.NET MVC 5, Microsoft SQL Server). Jos komponentai ir vidinė bei išorinė komponentų integracija realizuota pagal SOA principus. Sistema buvo sukurta vadovaujantis Valstybės Informacinių sistemų gyvavimo ciklo valdymo metodikos reikalavimais, o IS naudotojo sąsaja igyvendinta atsižvelgiant į žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomiką.
Katalogo architektūra parengta pagal CPO LT vykdomų centralizuotų viešųjų pirkimų eigą: atnaujinta naudotojų paskyra, jie gali savarankiškai tvarkyti savo organizacijų duomenis, užtikrinama didesnė sistemos (katalogo) apsauga. Taip pat yra galimybė kelioms perkančiosioms organizacijoms paskelbti bendrą (konsoliduotą) prekių, paslaugų ir darbų pirkimą, taip tikintis mažesnių kainų (masto ekonomija), galimybė vykdyti reversinius aukcionus ( produktų kainos nuolat mažinamos, kol jie yra nuperkami).
CPO IS (katalogas) yra patogi ir funkcionali naudotojams sistema, nepriklausomai nuo jų kompiuterinio raštingumo žinių.
Naudotojų sąsajos vertinimas vykdytas taikant LST EN ISO 9241-110:2006 „Žmogaus ir sistemos sąveikos ergonomika.110 dalis. Dialogo principai (ISO 9241-110:2006)“ standartus.

Sprendimo nauda ir patrauklumas

• Centralizuoti viešieji pirkimai viešojo sektoriaus ir savivaldos institucijų perkančiosioms organizacijoms vykdomi elektroninėje erdvėje be žmogiškojo veiksnio įtakos.
• Mažinamos korupcijos apraiškos viešuosiuose pirkimuose, įgyvendinama Nacionalinės kovos su korupcija programa.
• CPO LT elektronine centralizuotų viešųjų pirkimų sistema naudojasi beveik 4000 Perkančiųjų organizacijų, 243 tiekėjai. Joje per 2016 m. įvyko 13547 pirkimai už daugiau nei 70,6 mln. eurų.
• Skirtingai nuo savarankiškai Perkančiųjų organizacijų vykdomų viešųjų pirkimų, kuriuose dažnai pasiūlymą pateikia vos vienas- du tiekėjai, sukurta sistema sudaro galimybes kiekvieno pirkimo metu varžytis visiems ūkio subjektams, pasirašiusiems preliminarias sutartis su CPO LT konkrečių prekių, paslaugų ir darbų tiekimui. Didėjanti konkurencija tarp tiekėjų lemia prekių, paslaugų ir darbų kainų mažėjimą viešajam sektoriui bei savivaldos institucijoms.
• Naudojantis elektronine centralizuotų viešųjų pirkimų sistema šalies biudžetui sutaupyta 35,5 mln. eurų arba 24,92 proc. perkančiųjų organizacijų numatytos maksimalios prekių, paslaugų ir darbų vertės.
• Perkančiosios organizacijos paprasčiau ir greičiau vykdo pirkimus elektroninėje erdvėje.
• Paprastesnis perkančiųjų organizacijų duomenų valdymas, sisteminimas ir archyvavimas.
• Konsoliduotų pirkimų ir aukcionų vykdymas centralizuotuose viešuosiuose pirkimuose.
• Grįžtamasis ryšys su elektroninio katalogo naudotojais: apklausų organizavimo galimybė, statistinių duomenų kaupimas ir naudojimas.
• Paprastesnis ir greitesnis sistemos administravimas, žmogiškųjų, finansinių, laiko resursų taupymas.
• CPO IS sukurta centralizuotų viešųjų pirkimų sistema gali būti taikoma ir kitose šalyse, kurios pradeda vykdyti analogiškus centralizuotus pirkimus viešajam sektoriui, pvz. Ukrainoje, kitose Centrinės ir Rytų Europos valstybėse.