"100 Lietuvų" | Naujasis knygnešys

"100 Lietuvų"

10
Lankytojų simpatijos
Sprendimo kūrėjas: UAB "15min"
Kategorija: m. kultūra ir turizmas


Kur galima rasti sprendimą: www.100lietuvu.lt

Kodėl?

„100 Lietuvų“ – tai didžiulės apimties Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui skirtas multimedijos projektas, truksiantis trejus metus (pradžia 2016 sausio mėn.) „100 Lietuvų“ papasakos apie nedidelius, mažiau girdėtus Lietuvos miestelius ir kaimus.

Sprendimo technologinis pagrindas: Multimedija

Kaip?

Priežasčių kitaip pažvelgti į Lietuvą daug: masinė vidinė migracija į didmiesčius, tuštėjantys rajonai, didmiesčių kultūros ir istorijos dominavimas, socialinė ir kultūrinė kaimo vietovių atskirtis, net ekonominio pakilimo metu nemažėjanti emigracija, vis dar tvyranti įtampa tarp lietuvių ir tautinių mažumų, blėstanti istorinė atmintis, nacionalinį identitetą trinanti globalizacija, elementariausias meilės savam kraštui trūkumas ir t. t. Cituojant projekto idėjos autorių Mindaugą Nastaravičių: „100 Lietuvų“ gimė iš suvokimo, kad šiandien Lietuva yra visokia: „lyjanti ir sninganti, klestinti ir apleista, auganti ir mažėjanti, išsivažinėjusi, tačiau tampanti namais kitiems. Viena Lietuva – kaip šimtas Lietuvų. Rašyti apie Lietuvą. Siekiant ne skaldyti, o tas skirtybes sieti.“
Turinys. „100 Lietuvų“ – ne tik turistinis ir ne tik pažintinis projektas, skatinantis pasigrožėti jau girdėtomis ir matytomis Lietuvos vietovėmis, apkraunantis skaitytoją jam mažai ką sakančia statistika, banaliais istoriniais faktais. Projektas jau startavo, todėl geriau nei žodžiai jo esmę perteikia pirmosios devynios istorijos. Jose susipina istorija, miestelių išskirtinumas, o kartu ir įprastumas, autorių sentimentai, asmeninės refleksijos. Pasakojime kasdienybės portretai sugretinami su miestelių grožiu, kurį geriau nei žodžiai perteikia nepamirštami meninės fotografijos ir vaizdo įrašai.

Kuo išskirtinis?

Projektas „100 Lietuvų“ aktyvins refleksiją apie tai, kas mums yra Lietuva, kas mums yra mūsų gyvenamoji aplinka ir ką mes joje kuriame, ką jai duodame. Šis projektas skatins iš naujo atrasti Lietuvą ir didins pasididžiavimą savo valstybe, augins patriotiškumą, mažins atskirtį tarp pažįstamos ir neregėtos Lietuvos. Temų įvairovė paskatins skaitytoją performuluoti tautinio tapatumo sąvokas ir kitomis akimis pažvelgti į regioninę kultūrą, Lietuvos istoriją bei kitų tautų kultūros paveldą. Multimedijos forma, moderni estetika, stipri orientacija į vaizdinį turinį, projekto pritaikymas mobiliesiems įrenginiams, socialinių tinklų integracija sukurs prielaidas dideliam jaunimo susidomėjimui ir įsitraukimui į projekto turinį.