Projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ (RAIN-2) | Naujasis knygnešys

Projektas „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ (RAIN-2)

5
Lankytojų simpatijos
Autorius: VšĮ "Plačiajuostis internetas"
Kategorija: Gyvenvietės ir urbanizacija

Projekto tikslas – Lietuvos kaimiškosiose vietovėse, kuriose nepasiekiamos plačiajuosčio ryšio paslaugos, sukurti elektroninių tinklų infrastruktūrą, reikalingą didmeninėms plačiajuosčio ryšio paslaugoms teikti.
Kur galima rasti sprendimą: Lietuvos kaimiskosiose vietovese

Sprendimo technologinis pagrindas: Šviesolaidinių ryšių linijų klojimas į kaimiškąsias vietoves

Sprendimo paskirtis

Projekto „Kaimiškųjų vietovių informacinių technologijų plačiajuosčio tinklo RAIN plėtra“ metu prie esamo RAIN tinklo buvo papildomai paklota 5 775 kilometrai šviesolaidinių ryšių linijų bei suprojektuoti ir įrengti 3 370 seniūnijų lygmens tinklo infrastruktūros komplektai bei prisijungimo taškai. Viso RAIN-2 projekto metu prie RAIN tinklo prijungtos 982 naujos gyvenvietės. RAIN-2 projekto metu sukurta infrastruktūra pasiekė gyvenamąsias vietoves, kuriose gyvena apie 700 000 gyventojų, o skaičiuojant bendrai su pirmuoju RAIN – daugiau kaip vieną milijoną šalies gyventojų.

Sprendimo nauda ir patrauklumas

Kaimiškųjų gyvenviečių prijungimas prie šviesolaidinės infrastruktūros sukuria galimybę nutolusių vietovių institucijoms, verslui ir gyventojams naudotis kokybiškomis ryšio paslaugomis. VšĮ "Plačiajuostis internetas" teikiamomis didmeninėmis paslaugomis jau naudojasi daugiau kaip 50 ryšio operatorių, perkančių daugiau kaip 3600 didmeninių ryšio paslaugų į 1484 prijungtas gyvenvietes visoje Lietuvoje. Projekto metu sukurta ryšių infrastruktūra paskatino skaitmeninės atskirties mažėjimą šalies kaimiškosiose vietovėse ir yra strateginis valstybės indėlis siekiant užtikrinti Europos Sąjungos skaitmeninės darbotvarkės ir Lietuvos informacinės visuomenės plėtros 2014–2020 metų programoje „Lietuvos Respublikos skaitmeninė darbotvarkė“ nustatytus plačiajuosčio ryšio plėtros tikslus ir uždavinius.
Daugiau apie projektą galite rasti www.placiajuostis.lt