Pirmoko pasas | Naujasis knygnešys

Pirmoko pasas

165
Lankytojų simpatijos
Autorius: Ugdymo plėtotės centras
Kategorija: Mokymasis ir švietimas

Edukacinis žaidimas „Pirmoko pasas“ skirtas žaismingam ir įdomiam pirmosios klasės mokinių pilietiniam ugdymui. Kartu mokytis ir žaisti kviečia „Pirmoko paso“ veikėjai Mintė ir Mokas. Žaidimą sudaro 6 temos.
Kur galima rasti sprendimą: https://sodas.ugdome.lt/grotuvas/d1194e81-6fe0-4455-ad79-cdf0e9eefa8c?showLocaleChangeLinks=true

Sprendimo technologinis pagrindas: Edukacinis žaidimas

Sprendimo paskirtis

Edukacinis žaidimas „Pirmoko pasas“ – priemonių komplekto „Ugdome Lietuvos pilietį“, kurį sudaro šis žaidimas, animaciniai ugdomieji filmukai ir elektroninis metodinis leidinys, dalis. Žaidimo paskirtis – padėti mokytojui ne tik patraukliai supažindinti mokinius su Lietuvos istorija bei kultūra, bet ir skatinti mažąjį pilietį pasijusti savo valstybės dalimi, ugdyti pilietines vertybes, savo krašto pažinimą. Kartu mokytis ir žaisti kviečia „Pirmoko paso“ veikėjai Mintė ir Mokas (su šiais veikėjais kiekvienas Lietuvos pirmokėlis susipažįsta gavęs mokyklose savo Pirmoko pasą). Žaidimą sudaro 6 temos: Aš ir mokykla, Lietuvos istorija, Lietuvos kultūra, Mokslas, Knygos, Tyrinėjimai. Kiekvieną temą sudaro po 4 žaidybines situacijas. Kiekvienoje situacijoje Mintė klausia įvairių dalykų, o Mokas kviečia žaidžiančius vaikus rasti sprendimų, kaip atlikti situacijose nurodytas užduotis, būti pastabius, kūrybiškus.

Sprendimo nauda ir patrauklumas

Edukacinis žaidimas skirtas pirmosios klasės mokiniams. Jį žaisdami, vaikai skatinami domėtis gimtuoju kraštu, skatinami reflektuoti savo patirtį, kiekvienas gali ją pritaikyti savaip. Žaidimu mokytojai gali paįvairinti ugdymo procesą, patrauklia ir šiuolaikiška forma motyvuoti mokinius domėtis gimtuoju kraštu, skatinti mokinių kūrybiškumą ir savarankiškumą. Žaidimas „Pirmoko pasas“ - patraukli edukacinė priemonė pradinukams, sudaranti galimybę pažinti, kurti, stebėti, mokytis kartu su bendraamžiais ar tėveliais.