Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS) | Naujasis knygnešys

Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (PLAIS)

134
Lankytojų simpatijos
Autorius: Valstybės įmonė Registrų centras
Kategorija: Valdžia ir piliečių įsitraukimas

2015 m. rugsėjo viduryje įdiegta unikali, itin didelio masto ir svarbos, kitose valstybėse analogų neturinti Piniginių lėšų apribojimų informacinė sistema (toliau – PLAIS).
Kur galima rasti sprendimą: Valstybes imoneje Registru centre

Sprendimo technologinis pagrindas: Sprendimas realizuotas dviejų technologijų grupėse: Java ir Oracle (Java EE 7, Spring 4.1 ir kt.)

Sprendimo paskirtis

PLAIS dėka visos valstybės mastu vykdomas centralizuotas skolų išieškojimo procesas. Šiame procese per integracines sąsajas, siunčiant duomenis tik elektroniniu būdu, dalyvauja visi Lietuvos teritorijoje veikiantys išieškotojai ir kredito, mokėjimo bei elektroninių pinigų įstaigos (toliau – kredito įstaigos), kuriose yra skolininkų lėšos.

PLAIS – tai automatiškai veikianti informacinė sistema, kuri sudaro sąlygas visoms priverstinio išieškojimo teisę turinčioms institucijoms vienodu būdu teikti kredito įstaigoms piniginių lėšų nurašymų ir apribojimų nurodymus, užtikrina nurašymo nurodymų vykdymo eiliškumą atsižvelgiant į šių nurodymų reikalavimų patenkinimo eilę, ir proporcingai paskirsto skolininko lėšas išieškojimą vykdančioms institucijoms. Sistemos dėka vykdoma skolininko piniginių lėšų apribojimų ir / ar nurašymo procesų kontrolė ir užtikrinamas operatyvus duomenų apsikeitimas tarp piniginių lėšų apribojimo proceso dalyvių, taip supaprastinant ir ženkliai paspartinant duomenų apsikeitimą. Priverstinio išieškojimo teisę turinčios institucijos operatyviai gauna informaciją apie savo pateikto nurodymo vykdymą ir yra automatiškai informuojamos apie kitų nurodymų teikėjų prisijungimą prie išieškojimo.

PLAIS procesuose per integracines sąsajas duomenis teikia:
• visos priverstinio išieškojimo teisę turinčios institucijos: 118 antstolių (jų įgalioti asmenys), Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos, Muitinės departamentas prie Finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Lietuvos bankas;
• kredito įstaigos: 11 bankų, 62 kredito unijos, 2 elektroninių pinigų įstaigos, 1 mokėjimo įstaiga;
• duomenų teikėjai: 55 teismai, valstybės įmonė Registrų centras ir Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos.

PLAIS yra uždara sistema, kuri duomenis gauna ir teikia per web servisus, duomenis šifruojant ir pasirašant. Sistemos saugumo užtikrinimui nekaupiami pertekliniai duomenys.

Sistemos architektūra unikali tuo, kad tiek išieškotojai, tiek kredito įstaigos bendrauja su viena sistema – PLAIS. Todėl PLAIS visų dalyvių atžvilgiu lengvai suprantama ir valdoma. Sprendimo architektūra ir jos realizacija užtikrina sistemos pajėgumo plėtrą, prijungiant papildomą techninę įrangą bei aplikacijų serverių apkrovų balansavimo ir aukšto prieinamumo konfigūravimą. Sprendimas suprojektuotas taip, kad būtų galimas lengvas horizontalus atskirų sistemos dalių plėtimas pagal reikiamus pajėgumo reikalavimus. Kadangi sistemą sudaro nepriklausomi micro servisai, atskiras sistemos dalis (micro servisus) galima plėsti vertikaliai ir / arba horizontaliai. Taip pat lengvai galima keisti atskirų sistemos dalių funkcionalumą, nedarant įtakos likusioms sistemos dalims.

Visas sprendimas realizuotas dviejų pažangiausių technologijų grupėse: Java ir Oracle. Java grupėje pagrindinės naudotos technologijos: Java EE 7, Spring 4.1, Camel 2.14, JBoss EAP 6.2, HornetQ 2.3. Oracle technologijų grupėje naudojama Oracle 11 DBMS RAC.

PLAIS pakeitė iki tol galiojusią tvarką, kai nurodymų teikėjai duomenis į kredito įstaigas teikdavo naudodami įvairias sistemas ir būdus (popieriuje arba elektroniniu būdu). Dėl to nebuvo užtikrinamas lėšų apribojimas ar jų nurašymas laiku, išieškojimo procesas trukdavo nepagrįstai ilgai (3 dienas ir ilgiau), o nurašius išieškomas lėšas, sąskaitos ne visada būdavo laiku atblokuojamos, todėl tam tikrą laiką klientai dar negalėdavo disponuoti savo lėšomis. Taip pat tos pačios eilės išieškotojams išieškomos lėšos nebuvo skirstomos proporcingai.

Sprendimo nauda ir patrauklumas

Nauda priverstinio išieškojimo teisę turinčioms institucijoms:
• išieškojimas vykdomas centralizuotai pagal vieningą tvarką tik elektroniniu būdu, atsisakant popierinių dokumentų;
• lėšų apribojimo procesas sutrumpėjo nuo 3 dienų iki 2 valandų;
• piniginės lėšos išieškomos iš visose kredito įstaigose skolininko turimų sąskaitų;
• naujai atidarytos skolininko sąskaitos apribojamos automatiškai;
• skolininko lėšos paskirstomos išieškotojams proporcingai;
• gaunamas grįžtamasis ryšys apie išieškojimo vykdymo eigą;
• patikima ir vartotojui patogi informacinė sistema, gebantį patenkinti visus įmanomus išieškotojų poreikius;
• užtikrinamas duomenų teikimo saugumas.

Nauda piliečiams:
• išvengiama perteklinių lėšų nurašymų ar apribojimų;
• nurašymai inicijuojami tik iš sąskaitų, kuriose yra lėšų, ir mažiausiais kaštais;
• lėšų nurašymo procesas sutrumpėjo nuo 3 dienų iki 20 valandų;
• greitesnis sąskaitų atblokavimas ir lėšų disponavimas.

Nuo PLAIS veiklos pradžios (per 1,5 metų) išieškota apie 950 mln. eurų iš daugiau kaip 390 tūkst. skolininkų.

Sistemos novatoriškumu ir jos diegimo galimybėmis domisi kitos valstybės, siekiančios pertvarkyti ir struktūrizuoti išieškojimo procesus savo šalyse.