Paslaugų kokybės rodiklių sistema (KPI) | Naujasis knygnešys

Paslaugų kokybės rodiklių sistema (KPI)

70
Lankytojų simpatijos
Sprendimo kūrėjas: Inovacijų ir technologijų grupė (Vilniaus miesto savivaldybė)


Kur galima rasti sprendimą: http://kpi.vilnius.lt/

Kodėl?

Atliktos gyventojų apklausos klientų poreikiams įvertinti kaip vienintelis duomenų šaltinis - vakar dienos realybė. Kol daugelis Europos miestų diskutuoja kaip valdyti savo veiklą, šiandien Vilnius jau yra užbrėžęs aukštesnę situacijos vertinimo ir greito sprendimų priėmimo kartelę. Pagrindinės problemos su kuriomis buvo susiduriama: · skirtingas požiūris į teikiamų paslaugų kokybę; · neišnaudojamos informacinių technologijų galimybės; · nėra renkami ir sekami paslaugų teikimo rodikliai, o neturint duomenų – neatliekama jokia analizė. KPI paslaugų rodiklių stebėsenos sistema – techninis sprendimas, kurio pagalba galima išspręsti visas išvardintas problemas, o jo lankstumas ir dinamiškumas leidžia greitai prisitaikyti prie kintančių poreikių. Šiuo sprendimu Vilnius rodo pavyzdį Europos miestams kaip pasitelkiant duomenis užtikrinti kokybišką miesto valdymą ir augimą.

Kaip?

KPI paslaugų rodiklių stebėsenos sistema – tai kokybinių ir kiekybinių rodiklių rinkinys, apimantis visas Savivaldybės teikiamų paslaugų sritis (Savivaldybės bei 780 jos pavaldžių įmonių/įstaigų). Šio sprendimo dėka galima realiu laiku stebėti skirtingų paslaugų sričių rodiklius ir priimti greitus sprendimus grįstus šiais duomenimis, kurie svarbūs kiekvienam gyventojui – nuo biudžeto valdymo ir perskirstymo kritiniu Covid-19 pandemijos metu iki ugdymo įstaigų plėtros planavimo bei viešųjų paslaugų prieinamumo didinimo. Visa tai prisideda prie Savivaldybės ir jos pavaldžių įmonių teikiamų paslaugų kokybės standartizavimo, įgalina efektyvų Vilniaus miestui svarbių sprendimų priėmimą ir užtikrina veiklos skaidrumą bei gyventojų įsitraukimą.

Kuo išskirtinis?

Tai yra vienintelis Lietuvoje techninis sprendimas, apimantis tokio plataus mąsto rodiklių rinkinį (170 vnt.), kurių analizės pagrindu priimami duomenimis grįsti sprendimai. Jis aktualus ne tik Vilniaus miesto gyventojams, kasdien besinaudojantiems Savivaldybės teikiamomis paslaugomis, tačiau ir tapęs pagrindiniu situacijos vertinimo šaltiniu kritinėje Covid-19 pandemijos situacijoje – Vilnius buvo vienas iš nedaugelio Europos miestų, kuris galėjo realiu laiku stebėti situaciją gydymo įstaigose bei žinoti likusių laisvų lovų skaičių. Šio sprendimo atsiradimas duomenų rinkimą ir analizę Vilniaus mieste perkėlė į aukštesnį lygį ir padėjo transformuotis iš pavienių duomenų rinkinių savininkų vaidmens į greitos reakcijos į problemas Lietuvoje bei Europoje lyderį, kurio pavydžiu imtasi kurti nacionalines pandemijos situacijos vertinimo rodiklių sistemas.

1 2 3 4 5   Įvertinimas
*Norėdami balsuoti per Facebook prieigą
*Jūs jau balsavote už šį projektą
 • http://graph.facebook.com/4567290656622616/picture
 • http://graph.facebook.com/4385340378182629/picture
 • http://graph.facebook.com/10219641276322460/picture
 • http://graph.facebook.com/10159457246183044/picture
 • http://graph.facebook.com/4284799098209759/picture
 • http://graph.facebook.com/5107735489252792/picture
 • http://graph.facebook.com/4474620459235784/picture
 • http://graph.facebook.com/2024652787545978/picture
 • http://graph.facebook.com/4922518141108357/picture
 • http://graph.facebook.com/10212475573425161/picture
 • http://graph.facebook.com/100001093783967/picture
 • http://graph.facebook.com/4284270231593672/picture
 • http://graph.facebook.com/10222388111794288/picture
 • http://graph.facebook.com/100000248714719/picture