Lietuvos dokumentinis kinas Internete (e-kinas) | Naujasis knygnešys

Lietuvos dokumentinis kinas Internete (e-kinas)

635
Lankytojų simpatijos
Autorius: Lietuvos centrinis valstybės archyvas, UAB „Sintagma“
Kategorija: e. kultūra ir turizmas

Lietuvos dokumentinis kinas Internete (e-kinas) – tai skaitmeninis Lietuvos centriniame valstybės archyve saugomo dokumentinio kino archyvas ir jo internetinė prieiga.
Adresas internete: www.e-kinas.lt

Elektroninio turinio sprendimo paskirtis

Projekto tikslas – Lietuvos centriniame valstybės archyve – didžiausioje nacionalinio dokumentinio kino saugykloje – sukaupto dokumentinio kino paveldo išsaugojimas ir sklaida. Projekto įgyvendinimo metu sukurta archyve saugomo dokumentinio kino duomenų sisteminimo, tvarkymo, saugojimo, skaitmeninio turinio pateikimo ir paieškos sistema, kuri prieinama vartotojams virtualioje erdvėje. Interneto svetainėje galima nemokamai peržiūrėti 1000 pavadinimų 1919-1961 metais sukurtos lietuviškos dokumentikos, atskleidžiančios svarbius šio laikotarpio įvykius ir leidžiančios pažvelgti į tuomet gyvenusių žmonių kasdienybę.
Vienintelė dokumentinių kino filmų išsaugojimo ateities kartoms ir tolesnio jų naudojimo galimybė – skaitmeninių kopijų gaminimas, sąlygų, reikalingų kopijų ilgalaikiam saugojimui, sudarymas bei suskaitmeninto turinio pateikimas Internete. Suskaitmeninti dokumentinius filmus buvo būtina dėl archyve saugomų senųjų lietuviškų kino filmų juostų natūralaus nesustabdomo senėjimo proceso bei sudėtingo jų demonstravimo visuomenei. Iki šiol tik nedaugelis turėjo galimybę atvykti į archyvą ir pasinaudoti jame saugomais dokumentais.
Pirmasis Lietuvoje virtualus dokumentinio kino archyvas www.e-kinas.lt skirtas visiems, o ypatingai kino kūrėjams, žurnalistams, įvairių sričių tyrėjams, moksleiviams ir studentams. Kiekvienas Interneto portale lengvai ir greitai gali rasti jį dominančius kino filmus, peržiūrėti išsamius jų aprašus, pateiktus lietuvių ir anglų kalbomis, ir įdomiausius kadrus bei užsisakyti skaitmenines kopijas. Virtualusis Lietuvos dokumentinio kino archyvas bus nuolat papildomas.
Projektas „Lietuvos dokumentinis kinas Internete (e-kinas)“ buvo finansuotas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų pagal 2007-2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę „Lietuvos kultūra informacinėje visuomenėje“.

Elektroninio turinio sprendimo nauda ir patrauklumas

Suskaitmeninus seniausius ir aktualiausius Lietuvos dokumentinio kino filmus bei sukūrus internetinę sistemą, filmai interneto naudotojams tapo prieinami virtualioje erdvėje.
Interneto portalas www.e-kinas.lt praturtino lietuviško virtualaus turinio erdvę tiek nauja kokybe, tiek dinamika. Interneto portalo lankytojams suteikta galimybė naudotis „Skaitmeniniu kino archyvu“ (duomenys, užklausa, paieška) bei nauja elektronine paslauga – užsisakyti dominančio kino filmo ar jo ištraukos kopiją.
Norėdami užsisakyti pasirinkto filmo ar jo ištraukos kopiją didesne raiška negu pateikiama interneto portale, užsiregistruokite svetainėje, filmo peržiūros metu pasirinkite užsakomą filmo laiką, spustelėkite nuorodą „Į krepšelį“. Puslapio viršuje spustelėję nuorodą „Krepšelis“, rasite užsakymo formą, kurioje nurodę filmo kopijos raišką, pristatymo būdą bei laikmeną, į kurią bus įrašyta filmo kopija, galėsite užsisakyti pasirinktus filmus.
Registruoti Interneto portalo vartotojai taip pat gali kurti sau aktualių filmų kolekcijas arba peržiūrėti archyvo darbuotojų sudarytas filmų kolekcijas. Patikusiu Interneto portalo turiniu galima dalintis su draugais ir kolegomis per socialinius tinklus arba elektroniniu paštu.