Jaunimo ir vaikų informavimo ir konsultavimo informacinė sistema (JAVAKIS) | Naujasis knygnešys

Jaunimo ir vaikų informavimo ir konsultavimo informacinė sistema (JAVAKIS)

5
Lankytojų simpatijos
Autorius: Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
Kategorija: Valdžia ir piliečių įsitraukimas

JAVAKIS tikslas - informacinių technologijų priemonėmis informuoti bei konsultuoti jaunimą, vaikus, įtėvius bei globėjus, administruoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus, tikrinti jaunimo darbuotojų kvalifikaciją, juos sertifikuoti.
Kur galima rasti sprendimą: https://www.javakis.lt/

Sprendimo technologinis pagrindas: Internetinė platforma

Sprendimo paskirtis

JAVAKIS tikslas - informacinių technologijų priemonėmis informuoti bei konsultuoti jaunimą, vaikus, įtėvius bei globėjus, administruoti jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektus, tikrinti jaunimo darbuotojų kvalifikaciją, juos sertifikuoti.
JAVAKIS TEIKIA PENKIAS EL. PASLAUGAS.
1. Vaikų informavimas ir konsultavimas.
1.1. Skambučių telefono numeriu 116 111 eilės valdymas.
1.2. Informavimas ir konsultavimas Pagalbos vaikams linijoje online.
1.3. Konsultacijų elektroniniu paštu Pagalbos vaikams linijoje eilės sudarymas ir
valdymas.
1.4. Pagalbos vaikams linijos savanorių–konsultantų nuotolinis mokymas.
2. Įtėvių, globėjų informavimas ir konsultavimas.
2.1. Esamų ir būsimų įtėvių bei globėjų (rūpintojų) informavimas.
2.2. Esamų ir būsimų įtėvių bei globėjų (rūpintojų) konsultacijų užsakymas bei jų
eilės valdymas.
2.3. Esamų ir būsimų įtėvių bei globėjų (rūpintojų) dalinimasis patirtimi virtualioje
erdvėje.
3. Jaunimo informavimas ir konsultavimas.
3.1. Jaunimo organizacijų ir ju narių registravimas.
3.2. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų projektų teikimas bei
administravimas.
4. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų teikiamų projektų priėmimas ir
administravimas.
4.1. Jaunimo informavimas – naujienų, skirtų jaunimui, apdorojimas ir pateikimas
vienoje sistemoje.
4.2. Jaunimo konsultavimas.
5. Jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų darbuotojų kvalifikacijos tikrinimas ir
sertifikavimas.
5.1. Su jaunimu dirbančių ir jaunimo darbuotojo sertifikatą norinčių gauti
kompetencijų vertinimas.
5.2. Jaunimo darbuotojų kompetencijos kėlimas internetu.
5.3. Jaunimo darbuotojo sertifikatų išdavimas.

Sprendimo nauda ir patrauklumas

Iki JAVAKIO jaunimui ir vaikams skirta informacija būdavo pateikiama skirtinguose šaltiniuose, stigo tarpusavio bendradarbiavimo. Dabar egzistuojanti vientisa sistema leidžia efektyviau teikti konsultacijas, kaupti informaciją, didina jaunimo darbuotojų iš regionų ir darbuotojų su negalia įsitraukimą. Jaunimo reikalų departamento administruojami finansavimo konkursai yra administruojami daug paprasčiau, be to, sistemiškas dokumentų pateikimas leidžia paspartinti paraiškų vertinimo procesą. JAVAKIS sistema paspartino ir jaunimo darbuotojų sertifikavimą: sudaro galimybę nuotoliniu būdu išduoti ir pratęsti jaunimo darbuotojo sertifikatą, reikiamas kompetencijas kelti internetu. Naujai sukurta sistema siūlo ir paslaugas, skirtas vaikams, patiriantiems smurtą, nepriežiūrą, turintiems klausimų dėl jų teisių ar pareigų ir panašiai. Nuo šiol jie galės kreiptis į Pagalbos vaikams liniją, siųsdami užklausą konsultantui tiesiogiai pokalbio internete metu. Itin svarbu, kad JAVAKIS dėka Pagalbos vaikams linijoje dirbančių savanorių, konsultuojančių vaikus elektroniniu paštu, rengimas persikels į elektroninę erdvę. Sistema teikia mokomąją medžiagą, testavimą norintiems tapti Pagalbos vaikams savanoriais, joje vyksta interaktyvus savanorių ir koordinatoriaus bendravimas. Be to, sistema siūlo paslaugas ir įtėviams bei globėjams. Jie nuotoliniu būdu gali gauti su įvaikinimu ir globa susijusią informaciją, specialistų konsultacijas, bendrauti su kitomis įtėvių ar globėjų šeimomis.