Internetine mokymosi platforma | Naujasis knygnešys

Internetine mokymosi platforma

Autorius: Eimantas Bekeza
Kategorija: Mokymasis ir švietimas

Mano sprendimas yra internetinė platforma, kurioje mokinys savarankiškai gali rasti sau pritaikytą pilnavertę mokymo medžiagą, skirtą pasiruošti konkrečiai temai.
Kur galima rasti sprendimą: Šis sprendimas yra ankstyvojoje stadijoje ir dar nera pasiekiamas

Sprendimo technologinis pagrindas:

Sprendimo paskirtis

Mes kuriame internetinę mokymosi platformą, kuri suteiktų visus reikalingus resursus tam, kad mokinys kuo geriau pasiruoštų kontroliniui darbui už visiems pasiekiamą kainą. Mokinys sistemoje pasirinkęs norimą temą, ten rastų:
• vaizdo medžiagą, kurioje būtų išdėstoma temos teorija
• vaizdo medžiagą, aiškinančią kaip spręsti uždavinius
• aiškią ir tik tai temai skirtą paruoštukę
• savarankiško sprendimo užduotis
• išsamesnius užduočių aikšinimo pavyzdžius tiems, kurie stringa
Mūsų sprendimas yra panašus i SevenEdu - Pietų Korėjos e-mokymosi platformą, kuri turi virš 3 milijonų aktyvių vartotojų. Nuo jų mes skiriamės tuo, kad mes simuliuojame mokymosi patirtį su gyvu korepetitoriumi - algoritmų pagalba mokiniui, sprendančiam gerai užduotis, būtų skiriamos sudėtingesnės, o vargstančiam - lengvesnės užduotys, tad visų lygių mokiniai rastų sau pritaikytą medžiagą, su kuria jie galėtų augti.

Sprendimo nauda ir patrauklumas

Ši platforma suteikia galimybę visiems mokiniams, nesvarbu kur jie begyventų ir kokios jų šeimos pajamos būtų, galimybę gauti aukštos kokybės mokymą bet kuriuo metu.
Be to, dauguma mokinių pirmą kartą gautų galimybę mokytis pagal individualizuotą programą.
Realų pokytį mokinių gyvenime galėtume padaryti visiems:
• regionuose gyvenantiems (56 390)
• sergantiems (vidutiniškai visi 322 344 mokiniai praleidžia 2 dienas dėl ligos)
• namų mokymą gaunantiems (4806)
• kitiems (PISA organizacijos duomenimis, Lietuvoje 30% mokinių - 96 700 - jaučiasi palikti nuošalyje)
Iš viso: apie 100000 mokinių. Tad potencialus rinkos dydis metine apyvarta yra apie 1 mln. eu.
Mes dirbame tam, kad nei vienas mokinys neliktų nuošalyje - nemokamą prieigą prie sistemos suteiktume visiems, kurie neturi galimybės mokėti (iki 24 211 mokinių)