Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose | Naujasis knygnešys

Interaktyvių elektroninių paslaugų, skirtų leidiniams ir publikacijoms užsakyti ir gauti viešosiose

10
Lankytojų simpatijos
Autorius: Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka
Kategorija: e. valdžia ir institucijos

Biblioteka – ir skubantiems! Šiandien nuolat skubantis žmogus į biblioteką užsuka dažniausiai tik reikalo spiriamas. Visus čia labiausiai trikdo „popierinė“ sistema kai norint susirasti, užsisakyti ar grąžinti leidinius, tenka gaišti laiką...
Adresas internete: www.ibiblioteka.lt

Elektroninio turinio sprendimo paskirtis

Tikslas – plėsti viešųjų bibliotekų teikiamas elektronines paslaugas, susijusias su dokumentų paieška, užsakymu, gavimu ir grąžinimu, įgyvendinant ir savitarnos galimybę.
Uždaviniai:
• Sukurti ir 69 viešosiose bibliotekose įdiegti interaktyvias elektronines paslaugas.
• Įdiegti dokumentų išdavimo/grąžinimo savitarnos technologijas
Rezultatai:
1. Sukurtas bendras, daugiau nei 70 Lietuvos bibliotekų jungiantis, portalas „www.ibiblioteka.lt“, kuriame realizuotos šios elektroninės paslaugos:
1.1. Įgyvendintas bendro skaitytojo pažymėjimo (galiojančio visose viešosiose bibliotekose) užsakymas internetu ir jo išdavimas skaitytojo pasirinktu būdu.
1.2. Sukurta galimybė vartotojui užsakyti ir gauti visateksčius dokumentus, dokumentų kopijas ar jų skaitmenines dalis:
1.3. Sukurta bibliotekos informacijos elektroninės prenumeratos paslauga, apimanti galimybę skaitytojui elektroniniu būdu užsakyti ir gauti informaciją pasirinktu periodiškumu apie konkrečios bibliotekos teikiamas paslaugas, naudojimo sąlygas ar saugomus dokumentus:
apie bibliotekoje gautus naujus dokumentus pasirinkta forma.
apie dokumentus vartotojo pasirinkta tema, dokumentų rūšis, panašius į skaitytus dokumentus ir panašiai.
1.4. Sukurta vartotojų automatinio informavimo sistema, siunčianti priminimus apie tai, kad baigiasi dokumentų išdavimo laikas ir pasiūlymus automatiškai pratęsti išdavimo terminą.
1.5. Integruotas VAIISIS – viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistema, užtikrinanti galimybę naudojantis valstybės ir bankininkystės informacinėmis sistemomis paslaugų teikimą realizuoti „Vieno langelio“ principu.
2. Įdiegtos dokumentų išdavimo/grąžinimo savitarnos technologijos: savitarnos įrenginiai veikiantys radijo dažnio identifikavimo (RFID) ir elektromagnetinių (EM) technologijų pagrindu, sudarantys galimybę grąžinti dokumentus neatsižvelgiant į bibliotekos darbo laiką o juos pasiimti nedalyvaujant bibliotekininkui.
Elektroninių paslaugų sistema skirta visiems Lietuvos Respublikos gyventojams ir užsienio piliečiams. Paslaugų teikime dalyvauja daugiau nei 70 Lietuvos viešųjų ir specialiųjų bibliotekų. Suprojektuota elektroninių paslaugų sistema yra šių sistemų integrali dalis:
• Bibliotekos procesų valdymo sistemos – LIBIS – skirtos automatizuotiems bibliotekiniams procesams vykdyti;
• Suvestinio katalogo – bendro naudojimo duomenų bazės, kurios kūrime dalyvauja respublikos viešosios, apskričių, specialiosios ir muziejų bibliotekos. Šiuo metu SK duomenų bazę sudaro daugiau nei 4,5 mln. bibliografinių įrašų;
• Nacionalinės bibliografijos duomenų banko – kuriame kaupiama einamoji bibliografinė informacija apie straipsnius Lietuvos periodinėje spaudoje (apie 900 tūkst. pavadinimų), rinkiniuose, konferencijų pranešimai, kraštotyrinė informacija, lituanikos medžiaga (kalba, autoryste ar tematika susijusi su Lietuva) ir kt.
• E-paveldo – teikiant visateksčių dokumentų, dokumentų kopijų ar jų skaitmenintų dalių paslaugą.
Partneriai:
UAB „Sintagma" (šiuo metu UAB "Asseco Lietuva")
Kiti projekto partneriai: UAB „ATEA” - diegė savitarnos techninę įrangą,
UAB „Ernst & Young Baltic” - rengė techninę projekte realizuotų paslaugų techninę dokumentaciją bei teikė projekto kokybę užtikrinančias paslaugas,
UAB „Kopijavimo sistemos” - diegė knygų grąžinimo įrenginius, skirtus skaitytojams savarankiškai grąžinti knygas,
UAB „Sisneta” – diegė skenavimo įrangą.

Elektroninio turinio sprendimo nauda ir patrauklumas

• Realizuotas „vieno langelio“ principas;
• Sukurta galimybė paimti dokumentą nedalyvaujant bibliotekininkui ir grąžinti dokumentus, neatsižvelgiant į bibliotekos darbo laiką;
• Išplėstos informacijos apie bibliotekose saugomus dokumentus sklaidos galimybės.
Šie sprendimai padarė paslaugas visuotinai prieinamas, sumažino socialinę atskirtį, taupo vartotojų ir bibliotekų darbuotojų laiką.