iGenijus - naujadaros psichologinės saviugdos virtuali programa | Naujasis knygnešys

iGenijus - naujadaros psichologinės saviugdos virtuali programa

10
Lankytojų simpatijos
Autorius: VšĮ Strateginės savivaldos institutas
Kategorija: Mokymasis ir švietimas

iGenijus- tai naujadaros (inovacijų) gebėjimų psichologinio ugdymosi virtuali programa. Ji skirta padėti sukurti pažangiausią pralenkiančio tobulėjimo motyvaciją ir faktiškai tobulinti naujadaros gebėjimus formuojančias savybes: išmanumą, naujoviškumą, tikslingumą, lankstumą ir tikroviškumą. Įrankio autorius - filosofijos mokslų daktaras (taikomoji sociologija), naujadaros profesorius ir projektų įgyvendintojas Stasys Paulauskas. Programos architektas - Raimundas Paulauskas.
Kur galima rasti sprendimą: http://www.virtualika.lt/iGenijus/; http://www.virtualika.lt/iGenius/; http://www.virtualika.lt/iGenijus/; http://www.virtualika.lt/iGenius/

Sprendimo technologinis pagrindas: Microsoft ASP.NET, Microsoft Visual Studio. Duomenų bazė - Microsoft SQL Server.

Sprendimo paskirtis

Žmonijos istorija žino nemažai atvejų, kada atskiri asmenys sugebėdavo ne tik numatyti ateitį, bet gerais darbais gerokai pralenkti savo amžininkus, o jų darbo vaisiais naudojamės ne vieną šimtmetį. Tokie asmenys paprastai vadinami genijais. Genijus – tai žmogus, sugebantis pralenkti laiką, užbėgti už akių ir anksčiau už kitus išmąstyti, išrasti bei sukurti ateitį. Tai jis pasiekia turėdamas didžiulį trokštamą tikslą ir tobulėdamas sparčiau už savo bendraamžius.

Pastaruoju metu žmonių veiklai peraugant iš gamybos ir paslaugų į inovacijų - naujovių kūrimo ir įgyvendinimo kokybę, svarbu sukurti šios veiklos motyvacijos ir gebėjimų ugdymosi įrankius. Skirtingai nuo abstrakčios genialumo sampratos, kada jis siejamas su kažkuriomis išskirtinėmis asmens savybėmis, nustatėme, kad naujadariai ir genijai savo gebėjimais ir gerais darbais pralenkia laiką. Kada laikas tave pralenkia - esi vergas, samdinys, tarnautojas. Kada tu pralenki laiką - tampi verslininku, naujadariu, genijumi.

Genialumą lemia savitas psichologinių savybių rinkinys, specialios žinios ir būdingas elgesys. Daugelį metų testuojant ir tyrinėjant žmonių socialines ir psichologines savybes pavyko nustatyti, kad didžiausią poveikį asmens genialumui suformuoti turi tikslingumas, naujoviškumas, sumanumas, lankstumas ir tikroviškumas.

iGenijus yra virtualus įrankis, skirtas padėti išsiugdyti psichologinius naujadario/ genijaus gebėjimus. Atsakius į 25 klausimus su trimis atsakymo variantais programa parodo besiugdančio asmens bendrą vietą skalėje "Vergas - Samdinys - Tarnautojas - Verslininkas - Naujadarys/Genijus" bei penkių naujadaros gebėjimus formuojančių savybių: išmanumas, naujoviškumas, tikslingumas, lankstumas ir tikroviškumas reikšmes.

Įsivertinimas padeda sukurti tobulėjimo ir sėkmės motyvaciją. O detalus matuojamų savybių aprašymas padeda suprasti, kaip reikia keistis, kad būtų pasiektos geresnės jų reikšmės. Įrankis ypatingai efektyvus naudojant jį kartu su naujadaros virtualios saviugdos metodologijos "Virtualika" ir naujadaros projektų kūrimo virtualiais įrankiais iProjektas, iVersloPlanas ir kt. , kurių pagalba ugdomos naujadaros žinios ir elgesys.

Sprendimo nauda ir patrauklumas

Įrankio kūrimo ir testavimo laikotarpiu jo lietuvių kalbos versija pasinaudota per 450, o anglų kalbos - virš 150 kartų. Jis gerai pasiteisino Naujadaros/Inovacijų virtualios saviugdos studijų metu Klaipėdos universiteto magistrantūroje ir Lietuvos verslo kolegijos/Erasmus+ studijų metu. Kurso bėgyje praktiškai kiekvienam studentui pavyksta pagerinti savo naujadaros potencialą iš įprasto Lietuvoje "tarnautojo" iki "naujadario". Praktiškai kiekvienoje studentų grupėje gimsta Genijai, pasiekę aukščiausią naujadaros gebėjimų lygmenį.

Studentų atsiliepimai apie naujadaros virtualią saviugdą yra labai teigiami. Praktiškai visi dėkoja už susiformavusią asmeninės sėkmės motyvaciją tobulėti pralenkiant laiką ir daryti gerus darbus, kurių niekada nebus per daug.