EMA (elektroninė mokymo aplinka) | Naujasis knygnešys

EMA (elektroninė mokymo aplinka)

20
Lankytojų simpatijos
Autorius: UAB "E. mokykla"
Kategorija: e. mokymasis ir mokslas

Pirmosios Lietuvoje skaitmeninės bei atsispausdinamos pratybos.
Adresas internete: www.epratybos.lt

Elektroninio turinio sprendimo paskirtis

EMA (elektroninė mokymo aplinka) – pažangiausios gamtos mokslų bei matematikos pratybos Lietuvoje. Ši skaitmeninė mokymo aplinka visapusiškai atitinka Bendrojo ugdymo programos suformuotus ugdymo turinio pagrindus.
EMA suteikia šias naujas galimybes:
- leidžia diferencijuoti mokymą. Užduotys ir jų rinkiniai sukurti skirtingų pasiekimo lygmenų mokiniams;
- leidžia individualizuoti mokymą, atsižvelgiant į kiekvieno mokinio gebėjimus;
- leidžia atlikti išsamų diagnostinį mokinio gebėjimų testą;
- suteikia galimybę motyvuoti vaikus mokytis formomis, kurios atitinka jų amžių bei poreikį;
- didesnė, nei įprasta, užduočių įvairovė bei jų kiekis leidžia individualiai ugdyti skirtingų gebėjimų vaikus;
- suteikia mokiniams galimybę savarankiškai įsivertinti, o tėvams matyti objektyvų rezultatą;
- suteikia galimybę tėvams dalyvauti vaiko mokymo ir mokymosi procese bei stebėti jo progresą.

Elektroninio turinio sprendimo nauda ir patrauklumas

EMA naudinga ir patraukli:
- kompetetingi turinio autoriai kiekvienam mokomajam dalykui parengė po 2 diagnostinius testus (mokslo metų pradžiai bei pabaigai), skirtus įvertinti vaikų pasiekimų lygmenį. Mokytojų patogumui taip pat pateikiama testų charakteristika, vykdymo bei vertinimo instrukcijos;
- turinys rengiamas pagal pagrindinio ugdymo bendrųjų programų reikalavimus (patvirtinta 2008 m. rugpjūčio 26 d. Nr. ISAK-2433), tačiau mokomųjų dalykų temos taip pat pritaikytos ir mokytojų naudojiemiems vadovėliams;
- kiekvienai mokomojo dalyko temai sukurta 3 kartus daugiau nei įprastose popierinėse pratybose skirtingo sudėtingumo lygmens užduočių (žinių ir supratimo, taikymo, problemų sprendimo);
- labai patogi sistemos navigacija. Užduočių rinkiniai, pasirinkus pasiekimų lygmenį, gali būti skiriami automatiškai arba sudaromi savarankiškai, naudojantis užduočių banku;
- užduočių rinkinius galima spausdinti arba skirti skaitmeninį jų variantą;
- prie visų užduočių pateikiamos vertinimo instrukcijos;
- itin paprastas paskirtų skaitmeninių užduočių tikrinimas;
- pasirenkamojo tipo užduotys tikrinamos ir įvertinamos automatiškai;
- paskirto mokiniui užduočių rinkinio sprendimas vertinamas išmokimo matuokliu. Jis objektyviai parodo vaiko temos išmokimo lygi - nemoka, moka, puikiai moka.