Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo visuomenei perkėlimas į internetinę erdvę - Edbirža | Naujasis knygnešys

Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo visuomenei perkėlimas į internetinę erdvę - Edbirža

5
Lankytojų simpatijos
Autorius: Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, UAB „Alna Software“
Kategorija: e. valdžia ir institucijos

Gyventojai, naudodamiesi darbo biržos paslaugomis internete, gali greičiau gauti naujausią reikiamą informaciją įvairiais darbo rinkos klausimais, patys aktyviai dalyvauti procesuose, priimant darbuotojus ar ieškant darbo.
Adresas internete: www.ldb.lt/epaslaugos

Elektroninio turinio sprendimo paskirtis

Įgyvendinus projektą „Elektroninių viešųjų paslaugų teikimo visuomenei perkėlimas į internetinę erdvę – Edbirža“, atnaujinta interneto svetainės techninė ir programinė įranga, sukurta nauja e. paslaugų svetainė, kurioje įdiegtos naujos ir patobulintos esamos Lietuvos darbo biržos
elektroninės paslaugos darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams.
Naujos paslaugos darbdaviams:
• Elektroniniu būdu bendrauti su kandidatais ir darbo biržos specialistais.
• Teikti pasiūlymus dėl aktyvių darbo rinkos politikos priemonių (remiamojo įdarbinimo, darbo vietų steigimo subsidijavimo).
• Pildyti aktyvių priemonių lankomumo preliminarų elektroninį tabelį, atlikti nusiųstų darbuotojų ar mokinių vertinimą.
• Gauti darbo biržos išduotas rekomendacijas apie siūlomus kandidatus.
• Pildyti ir koreguoti duomenis apie įmonės veiklą, darbuotojų skaičių, planuojamus personalo pokyčius.
• Įgalioti vieną ar kelias įmones nustatytą laikotarpį vykdyti darbuotojų atranką ir skelbti darbo vietas.
Naujos paslaugos bedarbiams ir ieškantiems darbo asmenims:
• Užpildyti išankstinės registracijos darbo biržoje formą ir pasirinkti atvykimo laiką.
• Sudaryti preliminarų Individualų užimtumo veiklos planą.
• Peržiūrėti darbo biržos išduotą rekomendaciją įsidarbinti ir pridedamą darbo pasiūlymą.
• Tiesiogiai bendrauti su priskirtu darbo biržos specialistu, siunčiant ir gaunant žinutes portale.
Projektas įgyvendintas Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto "Informacinė visuomenė visiems" lėšomis.

Elektroninio turinio sprendimo nauda ir patrauklumas

Šiuo projektu visuomenei ir verslo subjektams suteikiama daugiau darbo biržos viešųjų paslaugų elektroniniu būdu:

Nauda gyventojams
− Geresnis darbo biržos teikiamų paslaugų prieinamumas.
− Geresnė darbo biržos klientų aptarnavimo kokybė.
− Spartesnė darbo vietų paieška internetu galintiems naudotis bedarbiams.
− Didesnė informacinių ir konsultacinių paslaugų įvairovė.
− Mažesnė būtinybė lankytis darbo biržoje.

Nauda darbdaviams
− Paprastesnis kandidatų į darbo vietas paieškos ir atrankos procesas.
− Didesnė darbo biržos ir darbdavių bendradarbiavimo formų įvairovė.
− Spartesnis paraiškų subsidijoms teikimas ir tvarkymas.
− Galimybė atstovauti kitoms įmonėms, vykdant darbuotojų atranką arba skelbiant jų darbo vietas.