Elektroninis įrankis „Elektroninių pirkimų centras“ (EPC) | Naujasis knygnešys

Elektroninis įrankis „Elektroninių pirkimų centras“ (EPC)

Autorius: Viešoji įstaiga CPO LT
Kategorija: Valdžia ir piliečių įsitraukimas

2017 m. vasario mėnesį pradėjo veikti elektroninis įrankis „Elektroninių pirkimų centras“ (EPC), skirtas subjektams, kuriems Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatos netaikomas, vykdyti daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) reikalingus paslaugų ir rangos darbų pirkimus.
Kur galima rasti sprendimą: https://epc.cpo.lt/

Sprendimo technologinis pagrindas: PHP5, MySQL

Sprendimo paskirtis

EPC sukurtas naudojant inovatyvias technologijas (PHP MySQL). Jo komponentai ir vidinė bei išorinė komponentų integracija realizuota pagal SOA principus. Elektroninio įrankio naudotojo sąsaja įgyvendinta pasitelkiant naujausius UX principus.

Sprendimo nauda ir patrauklumas

• CPO LT siekdama prisidėti prie efektyvesnio ir sklandesnio daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programos įgyvendinimo, sukūrė EPC, kuris skirtas palengvinti daugiabučių namų savininkų bendrijoms ir daugiabučių namų administratoriams (kurie nėra subjektai, kuriems taikomas Viešųjų pirkimų įstatymas) įsigyti daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) reikalingas paslaugas ir rangos darbus.

• Šiuo metu EPC naudojasi beveik 211 užsakovų bei 214 tiekėjų.

• Sukurtas elektroninis įrankis sudaro galimybes kiekvieno pirkimo metu varžytis tiekėjams, pasirašiusiems preliminarias sutartis su CPO LT konkrečių paslaugų teikimui ir/ar darbų atlikimui. Didesnė konkurencija tarp tiekėjų lemia mažesnes kainas atnaujinant (modernizuojant) daugiabučius namus.

• Užsakovai gali nustatyti realias kainas rinkoje atitinkančius maksimalius užsakymų biudžetus, taip užtikrinant, kad pirkimo vertė neviršys pirkimui skirto biudžeto dydžio, bei sutaupyti, jei laimėjusio tiekėjo pasiūlymas bus geresne kaina. Per 2018 m. įvyko daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) rangos pirkimų, kurių vertė 10 093 656,74 Eur, sutaupymas nuo nurodyto maksimalaus biudžeto – 1 193 546,09 Eur (10,57 proc.), daugiabučių namų atnaujinimui (modernizavimui) reikalingų paslaugų pirkimų vertė 635 259,66 Eur, sutaupymas nuo nurodyto maksimalaus biudžeto – 636 768,58 Eur (37 proc.).

• paprastesnis ir greitesnis pirkimų vykdymas elektroninėje erdvėje - procesai įrankyje yra automatizuoti. Įvykus konkursui susiformuojama standartinė Paslaugų / rangos darbų su sutartis.

• Užsakovai paprasčiau ir greičiau vykdo pirkimus EPC, nes nepriklausomai nuo jų kompiuterinio raštingumo žinių, elektroniniu įrankiu paprasta naudotis.

1 2 3 4 5   Įvertinimas
*Norėdami balsuoti per Facebook prieigą
*Jūs jau balsavote už šį projektą