Bendruomenės konsolidacija | Naujasis knygnešys

Bendruomenės konsolidacija

5
Lankytojų simpatijos
Autorius: Giedrius Pašakarnis
Kategorija: e. įtraukimas ir įgalinimas

Bendruomenės konsolidacija – sprendimas, kuriuo pristatoma kaip gyventojai kartu su valdžios institucijomis ir verslo įmonėmis gali susivienyti bendrai veiklai siekiant pertvarkyti viešąsias erdves.
Adresas internete: bendruomenes.konsolidacija.lt/

Elektroninio turinio sprendimo paskirtis

Sprendimas paremtas realiu pavyzdžiu pasakoja vieno gyventojo patirtį, kaip jam pavyko įtraukti bendruomenę (kaimynus, seniūniją, mokyklos direktorių, verslo įmones) ir gauti valstybės paramą viešosios erdvės (daugiabučių namų kiemo) pertvarkymui. Interaktyvus pasakojimas su išsamia informacija viešina pasiektus rezultatus ir ragina kitus piliečius aktyviai veikti kuriant naujas ir pertvarkant esamas viešąsias erdves.

Elektroninio turinio sprendimo nauda ir patrauklumas

Interaktyvaus pasakojimo sprendimas pateikia finansavimo šaltinį ir skirtas lėšas kiekvienai savivaldybei programos vykdymui, aiškina ką kiekvienas pilietis su valstybės parama gali padaryti dėl savo bendruomenės, pateikia pavyzdinę paraiškos formą ir sąmatą, kurią galima pernaudoti rengiant savo projektą.