Atviros e-studijos | Naujasis knygnešys

Atviros e-studijos

Autorius: Vytauto Didžiojo universitetas
Kategorija: Mokymasis ir švietimas

2017 metais VDU sukūrė naują neformaliojo mokymosi nuotoliniu būdu paslaugą – atvirąsias nuotolines studijas universitete. Naujasis portalas http://openstudies.vdu.lt skirtas visiems visuomenės nariams, studentams ir dėstytojams, mokytojams ir valstybės tarnautojams, kitų profesijų atstovams mokytis atskirus dalykus nuotoliniu būdu, su galimybe užsiskaityti akredituotus dalykus formaliose studijų programose ir įgyti kvalifikaciją. Tokia mokymosi forma patraukli organizacijų darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo veikloms. Portale siūloma 40 kursų atvirajam nuotoliniam mokymuisi.
Kur galima rasti sprendimą: https://openstudies.vdu.lt/

Sprendimo technologinis pagrindas: Wordpress + Moodle

Sprendimo paskirtis

Atviros nuotolinės studijos leidžia visiems norintiems mokytis atskirų studijų dalykų nuotoliniu būdu, prisijungus iš bet kurios vietos, kur veikia interneto ryšys. Studijos trunka nuo 3 savaičių iki 4 mėnesių, mokytis galima savarankiškai arba grupėje. Tarp siūlomų dalykų – teisė, technologijos, socialiniai mokslai menai, dalykinis raštingumas ir kiti. Itin didelio populiarumo sulaukia nuotoliniu būdu siūlomos užsienio kalbos: anglų, vokiečių, prancūzų, ispanų, norvegų, suomių ir kitos.

Sprendimo nauda ir patrauklumas

Pabaigus atvirų nuotolinių studijų mokymus, jei mokymosi rezultatai įvertinti teigiamai, išduodamas Vytauto Didžiojo universiteto pažymėjimas ir akademinė pažyma. Surinkus įgytų kompetencijų portfelį, dalykus galima vėliau užsiskaityti universitete kaip atitinkamos studijų programos dalį ir tokiu būdu įgyti norimą kvalifikaciją.