Užmirštasis Vilnius | Naujasis knygnešys

Užmirštasis Vilnius

302
Lankytojų simpatijos
Autorius: Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka ir UAB "Hnit-Baltic"
Kategorija: Kultūra ir turizmas

Projekto tikslas – supažindinti Lietuvos gyventojus ir svečius su Vilniaus senamiesčio istorija, jo teritorine, architektūrine raida, gatvių išplanavimu ir pokyčiais nuo XIX a. antros pusės iki šių dienų naudojant išmaniąsias technologijas ir suskaitmeni
Kur galima rasti sprendimą: https://lmavb.maps.arcgis.com/home/index.html

Sprendimo technologinis pagrindas: ArcGIS programinės įrangos pagrindu suskurtos interneto žemėlapių aplikacijos

Sprendimo paskirtis

Projekto „Užmirštasis Vilnius“ žemėlapių portale naudojami skenuoti istorinių Vilniaus planų ir fotografijų duomenys susieti bendra koordinačių sistema ir saugomi kaip atskiri duomenų sluoksniai. Kadangi šie duomenys atviri visuomenei, geografinių informacinių sistemų naudotojai gali juos tiesiogiai internetu peržiūrėti ir/ar naudoti išvestinių informacinių produktų kūrimui, moksliniuose tyrimuose, mokomojoje medžiagoje. Tokiu principu yra sukurtos ir projekto „Užmirštasis Vilnius“ žemėlapių aplikacijos, pasiekiamos tituliniame žemėlapių portalo lange. Šias aplikacijas galima suskirstyti į 4 grupes:
1. Dviejų skirtingų laikotarpių žemėlapių palyginimo aplikacija, kurioje naudotojas gali pasirinkti norimus palyginti žemėlapius ir keisti jų rodymo proporciją interaktyviu slankikliu. Aplikacija skirta sparčiai palyginti bet kuriuos du Vilniaus žemėlapius.
2. Istorinių nuotraukų galerijų aplikacijos, kurias sudaro nuotraukų sąrašas su miniatiūromis ir žemėlapis, kuriame nurodytos žinomos arba tikėtinos fotografavimo vietos. Paspaudus ant miniatiūros ar taško žemėlapyje, atidaroma didesnė nuotrauka ir išsamus jos aprašymas. Aplikacija skirta susipažinti su istorinėmis Vilniaus fotografijomis šiuolaikinio miesto kontekste.
3. Istorinių žemėlapių palyginimo su šiuolaikiniu teritorijos vaizdu aplikacijos, kurias sudaro padidinamojo stiklo formos įrankis, kuriame matomas istorinio žemėlapio fragmentas. Aplikacija skirta interaktyviai vertinti miesto pokyčius.
4. Istorinių fotografijų peržiūros aplikacija, kurią sudaro pasakojimo principu išdėstytos fotografijos ir kontekstinis žemėlapis. Nuotraukos sugrupuotos chronologiškai pagal istorinius laikmečius, o kontekstiniame žemėlapyje pažymėta fotografijose vaizduojama teritorija. Aplikacija skirta susipažinti su skirtingomis istorinėmis Vilniaus perspektyvomis.

Sprendimo nauda ir patrauklumas

Projekto „Užmirštasis Vilnius“ metu sukurtos aplikacijos sudaro sąlygas geriau pažinti Vilniaus miestą, jo istoriją ir paveldą. Internetu iš bet kurio kompiuterio ar išmaniojo įrenginio lengvai ir suprantamai pasiekiamos aplikacijos tampa priemone skatinti kultūrinį turizmą, atkurti istorijos eigoje prarastą miesto erdvių identitetą, ugdyti vilniečių ir Vilniaus svečių savimonę. Interaktyvūs istoriniai žemėlapiai toliau gali būti naudojami mokyklose, nagrinėjant istorinius įvykius atitinkamo laikotarpio kartografinėje medžiagoje ir sugretinant ją su šiuolaikiniais žemėlapiais. Projekto „Užmirštasis Vilnius“ metu sukurti žemėlapių sluoksniai taip pat naudotini moksliniuose tyrimuose, nes yra susieti bendra koordinačių sistema, t. y. juose galima nustatyti tikslią objektų padėtį, atlikti tarpusavyje palyginamus matavimus. Galiausiai, šie sluoksniai iš LMA Vrublevskių bibliotekos žemėlapių portalo teikiami viešai kaip duomenų paslaugos, todėl gali būti naudojami išvestiniuose informaciniuose produktuose, pavyzdžiui, trimačiuose modeliuose, turistinėse aplikacijose ir pan. Tokiu būdu istoriniai archyviniai dokumentai prikeliami naujam gyvenimui ir gali būti plačiai taikomi už fondų ribų kartu išsaugant ir originalius dokumentus ateities kartoms.

1 2 3 4 5   Įvertinimas
*Norėdami balsuoti per Facebook prieigą
*Jūs jau balsavote už šį projektą
 • http://graph.facebook.com/1275452462575355/picture
  Kęstutis
 • http://graph.facebook.com/2068186856741497/picture
  Judita
 • http://graph.facebook.com/10209675917760709/picture
  Edita
 • http://graph.facebook.com/1197077550402354/picture
  Aleksandr
 • http://graph.facebook.com/439250719760738/picture
  Jūratė
 • http://graph.facebook.com/784373271728677/picture
  Daiva
 • http://graph.facebook.com/10155453001737189/picture
  Aušra
 • http://graph.facebook.com/1737593793205713/picture
  Aiste
 • http://graph.facebook.com/10211875959267961/picture
  Gintare
 • http://graph.facebook.com/1362938000412253/picture
  Vikulka
 • http://graph.facebook.com/10212427015858531/picture
  Jolanta
 • http://graph.facebook.com/10208796968344758/picture
  Jekaterina
 • http://graph.facebook.com/1510730475636039/picture
  Pasha
 • http://graph.facebook.com/1439724766049642/picture
  Nijole
 • http://graph.facebook.com/1481583878548144/picture
  Danguolė
 • http://graph.facebook.com/10209513083731176/picture
  Asta
 • http://graph.facebook.com/1559119690767125/picture
  Mantas
 • http://graph.facebook.com/1412553375450218/picture
  Jūratė
 • http://graph.facebook.com/10155402264521052/picture
  Andrius
 • http://graph.facebook.com/1508706479139862/picture
  Kęstutis
 • http://graph.facebook.com/10204545967473455/picture
 • http://graph.facebook.com/10212649220051092/picture
  Vilma
 • http://graph.facebook.com/10155277377944859/picture
  Arturas
 • http://graph.facebook.com/10206475424347167/picture
  Lina
 • http://graph.facebook.com/10209336789598029/picture
  Aistė
 • http://graph.facebook.com/10207917369962242/picture
  Giedrė
 • http://graph.facebook.com/1645347712160737/picture
  Mantvydas
 • http://graph.facebook.com/1239742406122998/picture
  Virginija
 • http://graph.facebook.com/10212660720302459/picture
  Julius
 • http://graph.facebook.com/303692836732391/picture
  Birutė
 • http://graph.facebook.com/10209532408649512/picture
  Rimvydas
 • http://graph.facebook.com/463632060646212/picture
  Valentina
 • http://graph.facebook.com/10209591243958957/picture
  Rasa
 • http://graph.facebook.com/1397406116964308/picture
  Rasa
 • http://graph.facebook.com/1394186717313620/picture
  Joana
 • http://graph.facebook.com/1468026916553590/picture
  Ilona
 • http://graph.facebook.com/10207271417583186/picture
  Nijolė
 • http://graph.facebook.com/10212889888032583/picture
  Jūratė
 • http://graph.facebook.com/1528509633849921/picture
  Irena
 • http://graph.facebook.com/10213181363592616/picture
  Jūratė
 • http://graph.facebook.com/10210234244870690/picture
  Kristina
 • http://graph.facebook.com/1460240094027662/picture
  Laura
 • http://graph.facebook.com/10212398312290981/picture
  Lina
 • http://graph.facebook.com/10209106584042851/picture
  Tatjana
 • http://graph.facebook.com/10207677635573613/picture
  Laurynas
 • http://graph.facebook.com/336376333443755/picture
 • http://graph.facebook.com/1589103128010726/picture
  Vijoleta
 • http://graph.facebook.com/10154790383574888/picture
  Aiste
 • http://graph.facebook.com/10210677602554273/picture
  Gintaras
 • http://graph.facebook.com/10208925316202428/picture
  Jurgita
 • http://graph.facebook.com/1280744625296117/picture
  Donatas
 • http://graph.facebook.com/10155251221861506/picture
  Audrone
 • http://graph.facebook.com/755359981295430/picture
  Ligita
 • http://graph.facebook.com/1641908249182982/picture
  Aida
 • http://graph.facebook.com/10206988876355496/picture
  Raimonda
 • http://graph.facebook.com/1846533502027326/picture
  Gražina
 • http://graph.facebook.com/10211598447490077/picture
  Andrius
 • http://graph.facebook.com/1877859458907064/picture
  Lina
 • http://graph.facebook.com/1894004527482548/picture
  Giedrė
 • http://graph.facebook.com/1331487313571173/picture
  Liliana
 • http://graph.facebook.com/10212792301301769/picture
  Ramune
 • http://graph.facebook.com/10155211378447645/picture
  Egidijus