,,Atvirumo s@la" bibliotekoje | Naujasis knygnešys

,,Atvirumo s@la" bibliotekoje

537
Lankytojų simpatijos
Autorius: Vilniaus m. savivaldybės centrinė biblioteka
Kategorija: Gyvenimo būdas

Sukurta virtuali biblioterapijos užsiėmimams skirta platforma su kompiuterinio žaidimo elementais - skirta socialinės rizikos tikslinėms vaikų, jaunimo, bei suaugusiųjų grupėms. Sprendimas tikslinėse grupėse vykdytas 2015-2016m.
Kur galima rasti sprendimą: Vilniaus m.savivaldybes centrine biblioteka

Sprendimo technologinis pagrindas: Virtuali biblioterapinė platforma , taikant kompiuterinio žaidimo elementus

Sprendimo paskirtis

Sprendimo tikslas – per virtualių biblioterapinių užsiėmimų platformą, spręsti socialinės rizikos vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų psichosocialines problemas, stiprinant jų psichinę sveikatą. Įgyvendinant projektą, į virtualią erdvę buvo perkelti Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos jau dešimtmetį įgyvendinami interaktyvūs grupiniai biblioterapijos užsiėmimai vaikams ir jaunimui. Taip siekiama spręsti šios socialinės grupės psichosocialines problemas ir stiprinti jų psichinę sveikatą. Virtuali biblioterapinio žaidimo forma sukurta atlikus Fokus tyrimą respondentų jaunimo ir vaikų grupėje, kurioje atsispindėjo poreikis keisti biblioterapijos formatą. Atsižvelgiant į šiuolaikinio jauno žmogaus kasdienybę, kurioje vis didesnę vietą užima naujų technologinių priemonių naudojimas, buvo sukurta biblioterapinė paslauga, naudojant kompiuterinio žaidimo elementus. Siekiant projekto tikslų sukurta virtuali biblioterapijos užsiėmimams skirta platforma įgalino dalyvius ne tik patirti kūrybinį malonumą naudojantis technologinių priemonių sukurtais žaidimo elementais, bet ir saugiai spręsti savo gyvenimo problemas, neatskleidžiant savo tapatybės kitiems grupės dalyviams. Kiekvienas virtualaus žaidimo dalyvis grupinių žaidimo sesijų metu naudojosi savo susikurtu virtualiu "avataru", kuris suteikė galimybę dalyviams naujų technologijų pagalba išreikšti savo psichologinę būseną ir tuo metu esančias emocijas, bei jas keisti sesijos metu. Šios technologinės galimybės suteikė moderuojančiam psichologui papildomų galimybių skubiai reaguoti į dalyvio emocinę būseną ir padėjo greičiau spręsti iškilusias problemas pasitelkiant ir savipagalbos metodą, kai grupėje dalyviai pasidalina savo išgyvenimais ir kartu ieško sprendimo būdų. Moderuojantis psichologas kaip ir dalyviai grupėje taip pat turėjo ,,avataro” įvaizdį, kuris įgalino psichologą nekontaktiniu būdu priartėti prie dalyvių emocinės būsenos, nepažeidžiant jų privatumo. Šiuo atveju technologiniai sprendimai leido pakeisti stereotipinį psichologo įvaizdį.
Kaip sprendimo tvarumo garantas projekto pabaigoje atliktas ir viešinamas Lietuvos visuomenėje mokslinis tiriamasis darbas naudojant biblioterapinės platformos dalyvių apklausų duomenis , įvertinant biblioterapijos paslaugos poveikį, socialinę atskirtį patiriančioms socialinės rizikos vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų grupėms, ypatingai kai paslaugos dalyviai yra visa šeima.
Sukurtas bendradarbiavimo tinklas dalyvaujant 12 institucijų, įgalino biblioteką ir jos partnerius ilgalaikiam bendradarbiavimui, sprendžiant visuomenei aktualias psichosocialines problemas, panaudojant skirtingų institucijų specialistų kompetencijas bendram tikslui pasiekti.

Sprendimo nauda ir patrauklumas

Įvertinus socialinį sprendimo poveikį tikslinėms grupėms atsirado galimybė inicijuoti bei pastoviai teikti savo institucijose panašaus pobūdžio paslaugas. Organizacija įrodė savo kompetenciją teikti visuomenei prioritetiškai svarbias paslaugas, kai dalyvauja ir kitų socialiai atsakingų organizacijų specialistai.
Sprendimo įgyvendinime dalyvavo 12 Lietuvos viešųjų bibliotekų, švietimo bei socialinių institucijų .Tokio plataus tinklo sėkminga patirtis ir inovatyvi paslauga taip pat kuria ir kokybiškai naujus, visuomenei naudingus bendradarbiavimo ryšius.
Virtualios biblioterapijos kokybinio vertinimo rezultatai parodė, kad buvo stebimas teigiamas poveikis tikslinių dalyvių grupėms: išmoko geriau atpažinti savo ir kitų emocines reakcijas, ir suprasti jų reikšmę tarpusavio sąntykiuose, taip pat emociškai įsitraukus į užsiėmimus sumažėjo dalyvių buvęs kompiuterinis nerimas.

1 2 3 4 5   Įvertinimas
*Norėdami balsuoti per Facebook prieigą
*Jūs jau balsavote už šį projektą
 • http://graph.facebook.com/10207068017978488/picture
  Danuta
 • http://graph.facebook.com/10212990321095699/picture
  Giedrė
 • http://graph.facebook.com/1524026027621251/picture
  Laura
 • http://graph.facebook.com/10211986980970456/picture
  Dovydas
 • http://graph.facebook.com/1290485431006300/picture
  Gintautas
 • http://graph.facebook.com/100000115982385/picture
  Indrė
 • http://graph.facebook.com/1539947729350621/picture
  Aušra
 • http://graph.facebook.com/1475652652458054/picture
  Rasa
 • http://graph.facebook.com/1303497979687899/picture
  Alina
 • http://graph.facebook.com/1733993893283570/picture
  Rita
 • http://graph.facebook.com/10209476998781613/picture
  Agne
 • http://graph.facebook.com/10211597005953648/picture
  Nijole
 • http://graph.facebook.com/10212901075384318/picture
  Inga
 • http://graph.facebook.com/10207128021877856/picture
  Agnė
 • http://graph.facebook.com/1431017590270491/picture
  Justina
 • http://graph.facebook.com/10212012548445733/picture
  Tautvilė
 • http://graph.facebook.com/1659736440707391/picture
  Julija
 • http://graph.facebook.com/1134971222/picture
  Toma
 • http://graph.facebook.com/1320232354725607/picture
  Nerijus
 • http://graph.facebook.com/10209157510234770/picture
  Giedrius
 • http://graph.facebook.com/10211752216256118/picture
  Uz
 • http://graph.facebook.com/1340637625972497/picture
  Jolanta
 • http://graph.facebook.com/10212475369134598/picture
  Giedre
 • http://graph.facebook.com/100000688051273/picture
  Indrė
 • http://graph.facebook.com/1306687366047573/picture
  Ceslovas
 • http://graph.facebook.com/449909982016074/picture
  Dovilė
 • http://graph.facebook.com/1341214189261744/picture
  Erikas
 • http://graph.facebook.com/852544744898203/picture
  Jelena
 • http://graph.facebook.com/1328888910523905/picture
  Viktor
 • http://graph.facebook.com/1391951967532348/picture
  Renata
 • http://graph.facebook.com/100002140003123/picture
  Lara
 • http://graph.facebook.com/1870089659899424/picture
  Edita
 • http://graph.facebook.com/835219016635699/picture
  Alisa
 • http://graph.facebook.com/366145007113593/picture
  Haroldas
 • http://graph.facebook.com/197949567392190/picture
  Nikita
 • http://graph.facebook.com/153602505175945/picture
  Gaming
 • http://graph.facebook.com/1239654346132702/picture
  Erikas
 • http://graph.facebook.com/1565210410176173/picture
  Loreta
 • http://graph.facebook.com/1940446419526176/picture
  Erikas
 • http://graph.facebook.com/1873636182884416/picture
  Nikita
 • http://graph.facebook.com/1210125282430237/picture
  Gre
 • http://graph.facebook.com/1452904968064964/picture
  Hikmet
 • http://graph.facebook.com/10210399024105617/picture
  Egle
 • http://graph.facebook.com/10155453001737189/picture
  Aušra
 • http://graph.facebook.com/10208882333362901/picture
  Diana
 • http://graph.facebook.com/1677688782246367/picture
  Marija
 • http://graph.facebook.com/1358515904185358/picture
  Julija
 • http://graph.facebook.com/1330871080283094/picture
  Augustina
 • http://graph.facebook.com/355502711514292/picture
  Asta
 • http://graph.facebook.com/1303209499747275/picture
  Laura
 • http://graph.facebook.com/1673592089335562/picture
  Irena
 • http://graph.facebook.com/1816940194986545/picture
  Laura
 • http://graph.facebook.com/1718683691482383/picture
  Viktorija
 • http://graph.facebook.com/10207665414147298/picture
  Ieva
 • http://graph.facebook.com/1782414672087172/picture
  Dalė
 • http://graph.facebook.com/10207657431987841/picture
  Simona
 • http://graph.facebook.com/1487044608006292/picture
  Fausta
 • http://graph.facebook.com/1315895915113343/picture
  Asta
 • http://graph.facebook.com/1640235422683462/picture
  Valdas
 • http://graph.facebook.com/1547925051885734/picture
  Šarūnas
 • http://graph.facebook.com/868859343316669/picture
  VO Mūsų
 • http://graph.facebook.com/1593515957325929/picture
  Jurgita
 • http://graph.facebook.com/1615301438498468/picture
  Asta
 • http://graph.facebook.com/10154320702041786/picture
  Raimonda
 • http://graph.facebook.com/1049140288550709/picture
  Kristina
 • http://graph.facebook.com/100001209308334/picture
  Diana
 • http://graph.facebook.com/1825214753/picture
  Aurelija
 • http://graph.facebook.com/10212803011461250/picture
  Virginija
 • http://graph.facebook.com/1868613716749940/picture
  Ramune
 • http://graph.facebook.com/10212601470609764/picture
  Eglė
 • http://graph.facebook.com/10211375370571409/picture
  Joana
 • http://graph.facebook.com/1300510416710932/picture
  Ugne
 • http://graph.facebook.com/1697980636884032/picture
  Simonas
 • http://graph.facebook.com/10209598565660367/picture
  Andrius
 • http://graph.facebook.com/1850969355169625/picture
  Roma
 • http://graph.facebook.com/1868447426728844/picture
  Liudas Ir
 • http://graph.facebook.com/1546345978711789/picture
  Kri
 • http://graph.facebook.com/1448858618491393/picture
  Rasa
 • http://graph.facebook.com/10155275984144643/picture
  Donata
 • http://graph.facebook.com/10154913608079213/picture
  Rita
 • http://graph.facebook.com/10209540347893486/picture
 • http://graph.facebook.com/125144518045619/picture
  Ieva
 • http://graph.facebook.com/10209388017159769/picture
  Evaldas
 • http://graph.facebook.com/10209195311987266/picture
  Dalia
 • http://graph.facebook.com/1683476158349021/picture
  Oksana
 • http://graph.facebook.com/1513912141960729/picture
  Gerta
 • http://graph.facebook.com/1739412502752485/picture
  Renata
 • http://graph.facebook.com/10211133512191301/picture
  Vykintas
 • http://graph.facebook.com/1441701805849826/picture
  Julius
 • http://graph.facebook.com/1530181791/picture
  Karolina
 • http://graph.facebook.com/1205039872938308/picture
  Simona
 • http://graph.facebook.com/1704635552880713/picture
  Evelina Ir Saulius
 • http://graph.facebook.com/1540823685930798/picture
  Raminta
 • http://graph.facebook.com/10156105951139992/picture
  Gediminas
 • http://graph.facebook.com/1352058248212478/picture
  Rimvidas
 • http://graph.facebook.com/10212911463641314/picture
  Agnė
 • http://graph.facebook.com/1852745164751950/picture
  Urtė Rimantė
 • http://graph.facebook.com/10154668568801483/picture
  Agne
 • http://graph.facebook.com/1711994595480797/picture
  Donatas
 • http://graph.facebook.com/10212498564837145/picture
  Milda
 • http://graph.facebook.com/1476701485728295/picture
  Rimantė
 • http://graph.facebook.com/1736818906334671/picture
  Joana
 • http://graph.facebook.com/10208977720304948/picture
  Gytis
 • http://graph.facebook.com/1433153073407481/picture
  Dariua
 • http://graph.facebook.com/100000368599417/picture
  Ruta
 • http://graph.facebook.com/10203234688744280/picture
  Martyna
 • http://graph.facebook.com/1487640974589467/picture
  Violeta
 • http://graph.facebook.com/1356845417741176/picture
  Laima
 • http://graph.facebook.com/1089020301113512/picture
  Airida
 • http://graph.facebook.com/1513311812021842/picture
  Silva
 • http://graph.facebook.com/1469701903081701/picture
  Rima
 • http://graph.facebook.com/10212488110308453/picture
  Simona